Rijnstate, Unica en Berghege ondertekenen overeenkomst start bouw ziekenhuisvoorziening Elst | Unica

Rijnstate, Unica en Berghege ondertekenen overeenkomst start bouw ziekenhuisvoorziening Elst

Rijnstate, Unica en Berghege ondertekenen overeenkomst start bouw ziekenhuisvoorziening Elst


Rijnstate, Unica Building Projects en Bouwbedrijf Berghege Heerkens ondertekenden dinsdag 1 juni de realisatieovereenkomst voor de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst. Gemeente Overbetuwe gaf de omgevingsvergunning af; nadat deze onherroepelijk is, kan gestart worden met de bouw.

In het voorjaar kocht Rijnstate de grond aan van de gemeente. Daarna zetten de drie partijen de puntjes op de i wat betreft interne besluitvorming en samenwerkings-processen. Zodra de omgevingsvergunning op 15 juni onherroepelijk is, kan gestart worden met de werkzaamheden. Willem-Jan Hanegraaf, programmadirecteur Bouw bij Rijnstate kijkt ernaar uit: “Met de ondertekening van deze realisatieovereenkomst kan de bouw daadwerkelijk starten. Een grote volgende stap, na twee jaar van intensieve ontwikkeling en gezamenlijke voorbereiding.”
 

One-Stop-Shop
Rijnstate Elst wordt de locatie voor onder andere specialismen als dermatologie, oogheelkunde en Vitalys (de kliniek tegen overgewicht). Ook het Pijncentrum krijgt er een plek. In de service aan patiënten gaan we zoveel mogelijk uit van digitale contacten en het One-Stop-Shop-principe: tijdens het spreekuur vindt in één afspraak het eerste gesprek, het onderzoek en in sommige gevallen ook de behandeling plaats. Het is de bedoeling dat Elst als hub voor innovatieve bedrijvigheid rond het thema “ziekenhuis van de toekomst” gaat werken.

Waterstof voor energieopwekking
Voor de bouw van de nieuwe ziekenhuisvoorziening wordt ingezet op een duurzame en gasloze energieoplossing. Tom Bongers, directeur Bouwbedrijf Berghege, namens het consortium Berghege Heerkens Unica: “We hebben zin om te kunnen starten. Met creatieve oplossingen zoals het toepassen van waterstof voor energieopwekking, het gebruik van energieopslag en hernieuwbare energie gaan we ervoor de ziekenhuisvoorziening geheel CO2-neutraal te maken. Innovatie en procesoptimalisatie staan daarbij centraal.”

BHB app
In het eerste kwartaal van 2023 moet de nieuwe ziekenhuisvoorziening van Rijnstate een feit zijn. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen het hele bouwproces vanaf nu tot aan de overdracht van de sleutel volgen, op een speciaal daarvoor ontwikkelde BHB app. Deze is gratis te downloaden via de Apple store en Google Play store.

Meer informatie
Meer weten over de bouwplannen van Rijnstate Elst? Download meteen de BHB app! Of kijk op de website van de gemeente Overbetuwe.

Bron: website Rijnstate