Rolf Nijboer projectmanager Twence: “Unica is duidelijk gewend in een industriële omgeving te werken” | Unica

Rolf Nijboer projectmanager Twence: “Unica is duidelijk gewend in een industriële omgeving te werken”

Rolf Nijboer projectmanager Twence: “Unica is duidelijk gewend in een industriële omgeving te werken”

“Unica is duidelijk gewend in een industriële omgeving werkzaamheden uit te voeren, terwijl de dagelijkse bedrijfsvoering doorgaat en de veiligheid optimaal gewaarborgd blijft.” Aan het woord is Rolf Nijboer, projectmanager van Twence in Hengelo. Een internationaal bedrijf op de markt van grondstoffen, duurzame energie en de verwerking van afvalstromen. Eind mei 2019 ging een groot deel van de composteerinstallatie door brand verloren. Voor de herbouw is Unica door de gegunde partijen Voortman Staalbouw en Van Wijnen aangesloten bij het bouwteam. Unica werd verantwoordelijk voor om de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden, de integratie van de complete brandbeveiliging en de aansluiting op het bestaande brandmeldsysteem van Twence te realiseren.   

Afbeelding
Twence impressie loopband

Twence, impressie van de loopband
 

De brand vormde de directe aanleiding voor de herbouw van de voor- en nabewerkingslijn van de composteerinstallatie en de realisatie van een nieuwe gft-ontvangsthal, bewerkings- en opslaghal voor compost. Na maanden van voorbereiding zijn de werkzaamheden voor de herbouw in augustus 2020 gestart. 

Belangrijke rol
“Bij het hele proces heeft brandbeveiliging een belangrijke rol gespeeld. Unica is aangesloten als expert op dit gebied,” aldus Nijboer. “Wij mochten van onze verzekeraar alleen in bedrijf met de her te bouwen installatie als er een optimale brandbeveiliging werd meegenomen. Ook Twence zelf was overtuigd van de noodzaak om de nieuwe installatie te beveiligen tegen brand. Samen met Unica hebben wij allerlei gesprekken met de verzekeraar gevoerd om te voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen. Unica heeft ons hierbij goed ondersteund en geadviseerd.” Dat geldt volgens hem voor alle betrokken partijen die integraal met elkaar hebben samengewerkt. Hij vertelt dat het totale project was opgedeeld in drie deelprojecten. Het bouwkundige deel, inclusief de inpandige sprinklerinstallatie, de realisatie van de procesinstallatie van de voor- en nabewerkingslijn en het aansluiten van de nieuwe brandbeveiliging op het blusnet van Twence.

Geïntegreerd brandbeveiligingssysteem
Nijboer: “De bouwkundige constructies moesten voldoen aan alle eisen van de verzekeraar. Deze had een intensieve brandbeveiliging (sprinklerinstallatie) voorgeschreven voor de hele afdeling Composteren en Vergisten. Tevens heeft de verzekeraar ons verzocht om de bestaande gebouwen tegen brand te beveiligen. In de gft-ontvangsthal heeft Unica alleen sprinklers geplaatst boven de installatieonderdelen. Ook de bestaande composteertunnels, kantoor en werkplaats zijn door middel van sprinklers in het dak beveiligd. Tevens is op wens van de verzekeraar de brandbeveiliging van de bestaande gft-vergister aangepast en uitgebreid. Daarnaast is conform de verzekeringseis het brandbeveiligingssysteem van de afdeling C&V aangesloten op de bestaande Twence brandmeldcentrale. Daarmee is de gehele nieuwbouw en een deel van de oude niet door de brand verwoeste opstal (gebouwen) door Unica voorzien van een sprinklerinstallatie.”

Bijzonder project
Tijdens de realisatie van het totale herbouwproject is de productie bij Twence gewoon doorgegaan. “Het was voor Twence van groot belang dat de bestaande bedrijfsvoering tijdens de realisatie geen hinder zou ondervinden van de werkzaamheden. Daarom is de bouwfasering hierop afgestemd,” aldus Nijboer. “De betrokken partijen zijn aan de slag gegaan tijdens een lopende bedrijfsvoering. Hierbij speelde veiligheid voor ons een hoofdrol. Op een gegeven moment liepen de drie deelprojecten door elkaar en dat vergt de nodige planning en logistiek. De deelprojecten hadden veel raakvlakken met elkaar en Unica moest hierop aansluiten. Alle betrokken partijen hebben uitstekend met elkaar samengewerkt. Er heeft geen enkel incident plaatsgevonden en het project is voortvarend gerealiseerd.” Ludo Koetsier, manager projecten Unica, vult aan: “Het tempo en de industriële omgeving hebben het project voor ons bijzonder gemaakt. Wij hebben in relatief korte tijd de wensen van de Twence vertaald waarbij de gebruiker geen overlast heeft ervaren en de werkzaamheden gewoon zijn doorgegaan.” 

Afbeelding
Twence impressie hal

Twence, impressie van de hal


Regionale partners
Nijboer geeft aan dat Twence er de voorkeur aangeeft met regionale partners samen te werken. Unica heeft een netwerk van bedrijven dat actief is vanuit meer dan twintig locaties door heel Nederland. Koetsier: “Wij hebben dan ook vanuit onze regionale vestiging Hengelo monteurs uit de omgeving ingezet zodat we de reistijd en CO₂-uitstoot tot een minimum hebben weten de beperken. Bijkomend voordeel was dat wij alleen Unica professionals op de werkvloer hebben ingezet en geen onderaannemers.” 

Klaar voor de toekomst
Inmiddels is het bouwproject afgerond en zijn de hallen en installaties in gebruik genomen. Nijboer kijkt tevreden terug op de samenwerking met de bouwpartners. Hij vult nog aan dat ervaringen uit het verleden zijn meegenomen bij de herbouw. “De lay-out van de procesinstallatie is gewijzigd omdat we de installatie toegankelijker, veiliger en makkelijker te onderhouden wilden maken. Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de situatie voor de brand is het inpandig opslaan van eindproducten. Deze wijziging heeft een duidelijke kwaliteitsverbetering opgeleverd als het gaat om bijvoorbeeld het verminderen van eventuele geur- en stofoverlast naar de omgeving. Ook kunnen we groeien van 100.000 ton naar 150.000 ton afvalverwerking per jaar. Doordat alle partijen volop hebben meegedacht en meegewerkt is het project succesvol afgerond. Twence is weer helemaal klaar voor de toekomst,” besluit Nijboer. 

Over Twence
‘Samen meer kunnen bereiken met slimme oplossingen voor duurzaamheid en energie’. Dat is de basis van waaruit Twence destijds is opgericht door 14 Twentse gemeenten. Met een gezamenlijke visie op afvalverwerking heeft de organisatie zich sinds 1986 ontwikkeld tot boegbeeld en inspirator op het gebied van de circulaire economie. Twence staat voor hoogwaardige inzet van afval als bron voor herbruikbare grondstoffen en duurzame energie. Duurzame energie wordt geleverd aan het elektriciteitsnet of aan regionale partners als Nobian (voormalige AkzoNobel) en Energienatuurlijk (stadverwarming). Grondstoffen worden teruggebracht in de keten.  Er wordt gewerkt met innovatieve technieken en moderne installaties waarmee Twence het afval uit Twente, Nederland en het buitenland omzet in grondstoffen en duurzame energie. Het draagt bij aan een beter milieu, een besparing op fossiele brandstoffen en het verlagen van de emissie van CO₂. Twence is grotendeels in handen van de Twentse gemeenten en daarmee indirect van alle Twentse inwoners. Twence levert met een omzet van ongeveer 115 miljoen euro een belangrijke impuls aan de Twentse economie, educatie en maatschappelijke projecten. 

Afbeelding
Luchtfoto Twence
Twence, luchtfoto