TU/e neemt BREEAM Outstanding certificaat in ontvangst

TU/e neemt BREEAM Outstanding certificaat in ontvangst

Uitreiking certificaat tijdens BREEAM congres 2019

Tijdens het Nationaal BREEAM Congres 2019 (organisator Dutch Green Building Council) heeft de Technische Universiteit Eindhoven het officiële oplevercertificaat ‘BREEAM Outstanding’ voor universiteitsgebouw Atlas in ontvangst genomen.

De overhandiging van het certificaat vond uiteraard plaats in het Atlasgebouw zelf. De mooie eindscore is vastgesteld op 96,01% en is daarmee:

  • #7 duurzaamste gebouw wereldwijd
  • #3 meest duurzame gebouw van Nederland
  • #1 duurzaamste onderwijsgebouw wereldwijd

BREEAM is, met ruim twintigduizend gecertificeerde gebouwen en bouwprojecten, een van de twee meest gebruikte systemen wereldwijd om de duurzaamheid van gebouwen vast te stellen. Van alle BREEAM-gecertificeerde gebouwen, dus inclusief de gebouwen uit alle andere categorieën dan onderwijs, neemt Atlas plek 7 in. In Nederland is de Dutch Green Building Council de certificerende organisatie.

Het ontwerp voor de renovatie van het gebouw kreeg in 2016 ook al een BREEAM-score. Met 93,86% was dit al de hoogste score ooit voor een onderwijsgebouw. Nu, na realisatie, is de score nog beter, onder meer door gebruik van nog duurzamere materialen, en door meer aandacht te besteden aan het informeren van de gebouwgebruikers. Dit laatste is belangrijk doordat de duurzaamheid mede wordt bepaald door het gedrag van de gebruikers van het gebouw.

Atlas is het vierde TU/e-gebouw zonder gasaansluiting, en een vijfde gebouw staat in de planning om ‘gasloos’ te worden. Sinds 2002 is het gasverbruik van de universiteit met circa driekwart gedaald.

Het Atlas gebouw is afgelopen maart officieel in gebruik genomen. Het integrale, multidisciplinaire ontwerpteam Team RSVP tekende voor het buitengewoon duurzame renovatieontwerp. Team RSVP was samengesteld uit Team V (architect), Valstar Simonis (installatieadvies) Van Rossum (constructeur) en Peutz (bouwfysica en duurzaamheid). De duurzaamheidsexperts van Team RSVP hebben tijdens het ontwerp nauw samengewerkt met onderzoekers van de TU/e, zodat het Hoofdgebouw werd ingericht als living lab (door Intelligent Lighting Institute) voor onderzoek naar innovatieve en duurzame technieken. Unica heeft dit prachtige project in opdracht Van Wijnen gerealiseerd.