Treant Zorggroep kiest voor Unica bij bouw nieuw operatiecomplex met hybride OK | Unica

Treant Zorggroep kiest voor Unica bij bouw nieuw operatiecomplex met hybride OK

Treant Zorggroep kiest voor Unica bij bouw nieuw operatiecomplex met hybride OK

Impressie totaal Treant
Impressie totaal, bron: IAA architecten


Treant Zorggroep start eind oktober op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen de bouw van een nieuw operatiekamercomplex. Het bestaande complex van de zorgaanbieder wordt verbouwd in etappes. Belangrijk hierbij is dat de operaties door kunnen gaan. Uitgangspunt is dat de patiënt en zorgverlener (nauwelijks) hinder ondervinden, door onder meer een goede fasering en afstemming tussen de bouwpartners en Treant.

In totaal krijgt het complex vijf operatiekamers. Aanvullend op de al bestaande robotoperatiekamer wordt er als onderdeel van het nieuwe complex ook een hybride operatiekamer gerealiseerd. De komst van het nieuwe complex maakt onderdeel uit van de duurzame visie op de toekomst. Met deze investering is Treant in staat om hoogwaardige zorg te bieden aan de inwoners in de regio. De vernieuwbouw vindt in fases plaats, zodat er altijd genoeg OK’s beschikbaar blijven voor operaties. Mede daardoor zal de oplevering in het voorjaar van 2023 plaatsvinden.

Unica heeft samen met Treant sinds maart dit jaar een bouwteam geformeerd en een intensief voorbereidingstraject doorlopen om samen met Ingenieursbureau Linssen en architect IAA tot een compleet ontwerp te komen. De voornaamste uitdaging binnen het project is het in bedrijf houden van een aantal OK’s terwijl gefaseerd de nieuwe technische ruimte en de OK’s worden gebouwd. Samen met de gebruikers en de technici van Treant is in de voorbereidingsfase met het bouwteam dan ook een gedetailleerd faseringsplan opgesteld om zo te komen tot een verbouwing met minimale overlast en maximale veiligheid. Binnenkort wordt er daadwerkelijk gestart met de installatietechnische werkzaamheden. Voor Unica een mooi en uitdagend project waarin haar kennis en ervaring in de ziekenhuiswereld ingezet wordt om samen met Treant tot een succesvol nieuw OK complex te komen!