Unica behaalt her-certificering op Prestatieladder Socialer Ondernemen | Unica

Unica behaalt her-certificering op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Unica behaalt her-certificering op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Unica heeft progressie gemaakt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen en daardoor de kwalificatie tot trede 2 weten te behouden. Die kwalificatie geeft aan dat het bedrijf zich actief inspant om werkgelegenheid te stimuleren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

De PSO: Een meetinstrument voor sociaal ondernemerschap
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een waardevol meetinstrument en kwaliteitskeurmerk dat organisaties in staat stelt hun bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te evalueren. Dit omvat onder andere leerlingen van BBL- of BOL-opleidingen, langdurig werklozen en personen die afhankelijk zijn van diverse uitkeringsregelingen. De PSO streeft naar een hogere werkgelegenheid voor deze groepen, die extra steun nodig hebben om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen.

Hoe werkt de PSO?
De PSO biedt een objectieve methode om sociaal ondernemerschap in organisaties en hun hele keten te bevorderen. Enerzijds wordt op bedrijfsniveau gekeken naar het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in verhouding tot het totale personeelsbestand. Anderzijds wordt geanalyseerd hoeveel werkgelegenheid indirect wordt gestimuleerd door het inkopen van producten en diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties. Ook de ketenpartners  van Unica worden hierdoor gestimuleerd om socialer te ondernemen. 

Voortgang op trede 2 
Unica heeft recentelijk opnieuw trede 2 behaald, waarbij de score zelfs ruimschoots verbeterd is ten opzichte van de vorige beoordeling. Dit toont aan dat Unica vooruitgang boekt in haar inspanningen voor sociaal ondernemen. 

Samenwerken met gelijkgestemde klanten
Ook de klanten van Unica hechten steeds meer belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit sluit naadloos aan bij de waarden van Unica en bij de toewijding aan sociaal ondernemen. 

Afbeelding

Het behalen van de her-certificering op trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen laat zien dat Unica zich voortdurend inspant om werkgelegenheid te stimuleren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Unica kijkt niet alleen naar de cijfers, maar streeft ook naar een visie en werkwijze die de inclusieve arbeidsmarkt echt ten goede komen. In de samenwerking met klanten en partners blijft Unica zich inzetten voor een maatschappelijk verantwoorde en sociale toekomst.