Unica realiseert in 2023 omzet van € 843 miljoen en hogere winst | Unica

Unica realiseert in 2023 omzet van € 843 miljoen en hogere winst

Unica realiseert in 2023 omzet van € 843 miljoen en hogere winst


Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft in 2023 wederom prima resultaten geboekt. De bedrijfsomzet groeide met 11,5% tot € 843 miljoen (2022: € 756 miljoen). De nettowinst nam toe met 17,5% naar € 49,6 miljoen (2022: € 42,2 miljoen).  Deze resultaten maakten het afgelopen boekjaar opnieuw het beste ooit. Sinds 2014 is sprake van een onafgebroken reeks van omzet- en winstgroei. Vanwege het sterke toekomstperspectief verwacht Unica rond 2025 de omzetgrens van € 1 miljard te doorbreken.

Combinatie van autonome en geacquireerde groei
De omzetgroei werd gerealiseerd door organische groei in combinatie met overnames. In 2023 voegde Unica installatiebedrijf Breedveld & Schröder en energiebalanceringspecialist Tenergy toe aan zijn bedrijvennetwerk. Het operationele resultaat (EBITDA) liet een sterke groei zien van 13% naar 103 miljoen (2022: € 92 miljoen). Sinds verslagjaar 2023 is Unica vanwege de betere vergelijkbaarheid met andere bedrijven overgestapt op de internationale boekhoudstandaard IFRS.

Gunstige marktomstandigheden 
De marktomstandigheden waren voor Unica in 2023 nog altijd gunstig. Zo ziet Unica een toename van wet- en regelgeving die zich concentreert op verduurzaming. Dit draagt bij aan het proces van verduurzaming bij opdrachtgevers en geeft een impuls aan meer techniek en technologische oplossingen in gebouwen. Steeds belangrijker thema is het veranderende energielandschap dat om een integrale aanpak vraagt. Unica versterkte haar expertise op dit terrein met de overname van Tenergy. Met haar softwareplatform voor energiebalancering kan Unica voor een groot aantal markten interessante toepassingen ontwikkelen. Het in balans brengen van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet is een onmisbare schakel in de energietransitie en een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbaar elektriciteitsnet.

Toekomstperspectief onverminderd positief 
Het perspectief voor technische dienstverlening en specifiek voor Unica blijft gunstig. Structurele ontwikkelingen zoals de energietransitie, vergrijzing en de herbestemming van kantoorlocaties vereisen in toenemende mate kennis van gebouwgebonden installaties. Ieder jaar ondersteunt Unica vele honderden bedrijven en organisaties bij de invulling van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid in en van gebouwen. Fundamentele ICT kennis en de innovatiekracht die Unica in eigen huis heeft zijn daarbij onderscheidende competenties die Unica in staat stellen integrale oplossingen te bieden.

John Quist, CEO van Unica: “Onze prestaties zijn voor een groot deel te danken aan onze ondernemende medewerkers en onze ondernemingscultuur die gebaseerd is op gedeelde familiewaarden. We zien dat onze dienstverlening op het gebied van duurzame renovatie, innovatie en energiebalancering en netcongestie in een snelgroeiende behoefte voorziet. Het aanbieden van steeds meer integrale proposities is een steeds groter pluspunt omdat de vraagstukken veelomvattender en complexer worden. In de komende jaren zetten we in op verdere gecontroleerde groei waarbij samenwerking tussen onze bedrijven nog meer toegevoegde waarde kan bieden. Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen waar Unica een rol kan spelen is ons bedrijf uitstekend gepositioneerd voor de korte en langere termijn.”

Groei richting € 1 miljard omzet
Unica hanteert een lange termijn groeipad met een jaarlijkse omzetgroei van 10-15% en verwacht rond 2025 een omzet van € 1 miljard te behalen. Daarbij is de ambitie om het rendement stapsgewijs te verhogen. In de groeistrategie is een belangrijke rol weggelegd voor overnames om de specialistische kennis verder te verbreden of om de regionale aanwezigheid te versterken. In de afgelopen 5 jaar werden 12 acquisities gerealiseerd.

Netwerk van meer dan 45 Unica bedrijven 
Unica’s netwerk van bedrijven bestaat inmiddels uit meer dan 45 zelfstandige ondernemingen die alle toonaangevend zijn in hun discipline. De structuur bestaat uit negen bedrijvenclusters.

Unica Building Projects realiseert alle technische installaties en systemen in renovatie-, transformatie- en nieuwbouwprojecten. De kennis en ervaring op dit vlak wordt steeds vaker als integrale propositie ingezet. Het aandeel renovatie en transformatie opdrachten neemt de laatste jaren fors toe. Ondanks de beperkingen in de bouwsector steeg de omzet in 2023 licht met 2%.

Unica Building Services is de grootste speler in ons land op het gebied van technisch beheer en onderhoud van gebouwen. Na de overname van Breedveld & Schröder heeft dit cluster 18 vestigingen en daarmee landelijke dekking. Opnieuw realiseerde dit cluster een sterk verbeterde marge en groeide de omzet met 12%. Met een gevarieerd klantportfolio kent het cluster uitstekende toekomstperspectieven.

De gespecialiseerde Unica bedrijvenclusters hebben een steeds groter aandeel in de groepsresultaten. De gezamenlijke omzet van de gespecialiseerde clusters bedraagt inmiddels meer dan 45% van het totaal en groeide in 2023 met 15%. Hiertoe behoren Unica Fire Safety (brandveiligheidsoplossingen), Unica Industry Solutions (industriële automatisering/ procestechnologie), Unica Building Intelligence (intelligente gebouwautomatisering), Unica Access & Security (toegang en beveiliging van gebouwen), Unica ICT Solutions (ICT-dienstverlening), Unica Energy Solutions (integrale energievraagstukken en energiemanagement) en Unica Datacenters (ontwerp, bouw en onderhoud van datacenters). 

Krappe arbeidsmarkt 
Het aantal medewerkers van Unica groeide in 2023 met 6% tot 3.778 FTE. Hiermee behoort Unica inmiddels tot de 200 grootste werkgevers van Nederland. Ondanks de permanente krapte op de arbeidsmarkt voor technici slaagde Unica er ook in 2023 in om de benodigde arbeidscapaciteit adequaat in te vullen. Unica profiteerde hierbij van de aantrekkingskracht die het heeft op de arbeidsmarkt als gevolg van de structureel goede prestaties, de aandacht voor medewerkers en de vele mogelijkheden om intern door te groeien.

Raad van Bestuur Unica 2024
De Raad van Bestuur van Unica, met v.l.n.r. Ron van Laar (CFO), John Quist (CEO) en Debby Slofstra (COO).