Unica (ver)bouwt ook mee aan hoofdingang Rijnstate | Unica

Unica (ver)bouwt ook mee aan hoofdingang Rijnstate

Rijnstate Arnhem

Ziekenhuis Rijnstate bouwt aan de toekomst! Vorige week is de Gelderse zorginstelling gestart met de voorbereiding op de verbouwing aan de hoofdingang van de locatie Arnhem. Daar wordt een tijdelijke entree gemaakt die als ingang dient, als na de zomer de hoofdingang wordt afgesloten voor een stevige opknapbeurt. 

Voorbij de huidige Kiss & Ride, ter hoogte van de taxistandplaats, komt de tijdelijke ingang van Rijnstate. Vrijdag 5 mei is de aannemer gestart met het plaatsen van stofschotten, zaterdag 6 mei is de pui eruit gebroken. Unica Building Projects past in dit gebied de bestaande installaties aan, zodat de bezoekers die via de tijdelijke entree het ziekenhuis betreden de vertrouwde voorzieningen kunnen blijven gebruiken. Vanaf begin september wordt de tijdelijke entree in gebruik genomen en wordt de huidige hoofdingang afgesloten om de daadwerkelijke verbouwing te beginnen. 

Meer verbouwingen op komst
De aanpassing van de hoofdentree is het begin van een flinke reeks verbouwingen aan het ziekenhuis in Arnhem-Noord. Tot en met 2030 neemt Rijnstate onder meer het buitengebied onder handen, worden het Atrium, de poliklinieken en een aantal verpleegafdelingen verbouwd en wordt de afdeling Radiologie uitgebreid.

Een impressie van de tijdelijke ingang

Duurzaam bouwen
Rijnstate wil voorop lopen in verduurzaming van zorg. Voor de verbouwing van het ziekenhuis heeft ze zorgvuldig de partners gekozen, die ook duurzaam willen bouwen. Bouwgroep Berghege zal als aannemer de verbouwing van de entree uitvoeren. Unica Building Projects verzorgt de technische installaties. Zowel Bouwbedrijf Berghege als technisch dienstverlener Unica Building Projects zullen nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling en verdere uitrol van de toekomstige bouwplannen. Inbreng van de expertise van bouwcombinatie in het proces draagt bij aan de totstandkoming van een optimaal ontwerp. Gedurende de realisatie is het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem operationeel en zal de overlast voor patiënten, medewerkers en bezoekers tot een minimum beperkt worden.

Voor de bouw van de nieuwe entree is gekozen voor duurzame materialen zoals hout, dat op een andere plek in ons land wordt terug geplant. De entree wordt bovendien circulair vervaardigd, zodat – mocht dat in de toekomst nodig zijn – de hele ingang hergebruikt kan worden, zonder restafval.

Sneller en slimmer
Met deze vernieuwingen past Rijnstate het ziekenhuis aan op de zorgvraag van de toekomst. Verbeterde zorgprocessen en nieuwe apparatuur betekenen een flinke sprong vooruit in de dienstverlening. Sneller en slimmer. En dat niet alleen: Rijnstate vernieuwt, om tegelijk te verduurzamen. Minder vierkante meters beperken bijvoorbeeld de kosten van energie.

Volg de verbouwing!
Via een speciaal voor dit project ingerichte app van Bouwgroep Berghege zijn alle bouwwerkzaamheden te volgen. Zoek in Google Play of de Apple Store naar BHB App die u gratis kunt downloaden of scan de QR-code. De juiste app is te herkennen aan het beeldmerk met het oranje vierkantje.