DIFFER gaat voor duurzaam | Unica

DIFFER gaat voor duurzaam

DIFFER gaat voor duurzaam

Het DIFFER-gebouw (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) bevindt zich op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven

Unica Building Projects en Dura Vermeer waren verantwoordelijk voor het detailontwerp en de realisatie van DIFFER. Unica verzorgde de complete elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en verzorgt ook het beheer en onderhoud van deze installaties. 

Het ontwerp van DIFFER was in handen van Ector Hoogstad Architecten. De opzet van het ontwerp is eenvoudig: rondom twee grote experimenteerhallen bevindt zich een drielaagse ring van kantoren en ondersteunende ruimten. De lange oost- en westgevels van het gebouw zijn zo ontworpen dat het opwarming door de zon voorkomt en tegelijk daglichttoetreding en uitzicht optimaliseert. Dit wordt bereikt door een zaagtandprofiel, waardoor niet de hele gevel van zonwering hoeft te worden voorzien. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van driedubbel isolatieglas en zonnepanelen op het dak. Het ontwerp heeft een BREEAM Excellent certificaat behaald.

Over DIFFER
De missie van DIFFER is Science for Future Energy: het uitvoeren van vooraanstaand funderend onderzoek op het gebied van fusie-energie en solar fuels, in nauwe samenwerking met academische instellingen en het bedrijfsleven. DIFFER ambieert een nationaal coördinerende rol in het funderend energieonderzoek, in lijn met het Nederlandse Topsectorenbeleid. DIFFER is een van de onderzoeksinstituten van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De volledige uitwerking van het project is gedaan met behulp van BIM (Bouwwerk Informatie Model). In een 3D-model is alle informatie over de bouw, constructies en installaties samengebracht. Dit informatiemodel is na oplevering ook te gebruiken bij het technisch beheer van het DIFFER-gebouw. Tijdens de uitvoering werd het BIM-model uitgewerkt op LOD (Level Of Development)-400 niveau en werden alle werktekeningen vanuit het BIM-model gegenereerd. Ten behoeve van de onderhoud- en beheerfase werd het model bij oplevering op het hoogste niveau LOD-500, overgedragen.