UvA realiseert duurzaamheidsambitie dankzij WKO van Unica | Unica

UvA realiseert duurzaamheidsambitie dankzij WKO van Unica

UvA realiseert duurzaamheidsambitie dankzij WKO van Unica

"Unica is een betrokken partner die helpt om onze doelstellingen én die van onze klanten te behalen"

Duurzaamheid, duurzame energie en prestatie staan hoog in het vaandel bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). “Unica helpt ons bij het realiseren van onze duurzaamheidsambitie”, zegt Gerben Smit, Hoofd Huisvesting bij Facility Services (FS), een samenwerkingsverband tussen de facilitaire organisaties van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Unica bouwde en exploiteert de WKO-centrale op het Amsterdam Science Park. Deze levert warmte en koude aan zes gebouwen; vier gebouwen van de UvA, een laboratorium en Matrix Innovation Center, het onderzoekscentrum voor life sciences.

Energiebesparing
Unica was meteen vanaf het begin betrokken bij het project en tekende voor het ontwerp, de realisatie en exploitatie van het collectieve systeem voor warmte en koude opslag. De WKO-installatie is goed afgestemd op de gebouwinstallaties en wordt continu door Unica gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Dit resulteert in een uitstekend binnenklimaat voor alle studenten, medewerkers en bezoekers én in een rendement van meer dan 450%. Hiermee valt de total cost of ownership aanzienlijk lager uit.

“Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam naar WKO’s in de regio kwam onze installatie als best presterende uit de bus”, vertelt Gerben trots. “Dat is een knap staaltje samenspel en vakwerk geweest van de UvA, de beheerders van FS en Unica. “Wij hebben een duurzaamheidsambitie, willen tot de top drie van duurzaamste instellingen in Nederland behoren. Om dat te kunnen verwezenlijken, streven we naar constante verbetering en verduurzaming van al onze activiteiten. We zijn daarom ook altijd bezig met de vraag hoe we het rendement van onze WKO-installatie nog verder kunnen verhogen. Die groeimogelijkheid is er.”

Duurzaam partnership
Volgens Gerben leidt de prestatiegerichte focus van FS geregeld tot stevige, constructieve gesprekken met leveranciers. “Met Unica hebben we in 2009 een exploitatieovereenkomst afgesloten voor de duur van 25 jaar. Wij geloven in de kracht van duurzame, lange termijn partnerships waarin je kennis en ervaring met elkaar deelt. Met behulp van strategische key performance indicators, onder meer op het gebied van duurzaamheid en innovatie, houden we een vinger aan de pols. We doen een aantal malen per jaar kwaliteitsmetingen en vergelijken de uitkomst met de prestaties die we met elkaar hebben afgesproken. Door deze vorm van contractmanagement komen verbeterprocessen met concrete acties op gang waar alle partijen van profiteren.”

Toegevoegde waarde
Facility Services stelt hoge eisen aan haar samenwerkingsverbanden. “Zoals wij een duurzame partner willen zijn voor onze klanten, zo verwachten wij ook van onze leveranciers dat zij een 100% dienstverlener zijn”, aldus Gerben. “Een betrokken partner die met ons meedenkt, vooruit denkt en innovaties aandraagt die mij helpen om mijn doelstellingen én die van mijn klanten te behalen. Dat vraagt van een bedrijf als Unica dat het de hele keten kan overzien; van de studenten in de gebouwen tot actuele trends en de invloed daarvan op de dienstverlening van FS. Een aannemer is zo gebeld”, zegt Gerben. “Maar waar werkelijk behoefte aan is, is een bedrijf dat toegevoegde waarde kan leveren in een veranderende wereld. Als Unica die slag kan blijven maken, gaat het beslist een gouden toekomst tegemoet.”

Gerben Smit, Hoofd Huisvesting bij Facility Services (FS)