Ingrijpende verbouwing Hoogheemraadschap van Delfland op historische plek in Delft | Unica

Ingrijpende verbouwing Hoogheemraadschap van Delfland op historische plek in Delft

Ingrijpende verbouwing Hoogheemraadschap van Delfland op historische plek in Delft

“Het indrukwekkende track record van Unica geeft ons vertrouwen”

 

Het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland in Delft, deels een monumentaal pand uit 1648, wordt ingrijpend én duurzaam verbouwd. Koninklijke Woudenberg en Unica zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Op 3 juli 2017 staat de officiële heropening gepland.

John van den Heuvel van zelfstandig adviesbureau Heuvel-op. B.V. treedt namens het Hoogheemraadschap van Delfland op als gedelegeerd opdrachtgever. Ruim vier jaar geleden werd hij gevraagd om het Hoogheemraadschap, dat zorgt voor droge voeten en schoon water voor 1,25 miljoen mensen in Zuid-Holland, te ondersteunen bij een complex huisvestingsvraagstuk.

 

Historische locatie

“Het Hoogheemraadschap wilde, ingegeven door bezuinigingen en de opkomst van het flexwerken, het aantal locaties terugbrengen van vijf naar twee”, zegt Van den Heuvel. “Zij gaf daarbij aan graag op de historische locatie in de binnenstad van Delft te willen blijven. Het Hoogheemraadschap houdt al sinds halverwege de zeventiende eeuw kantoor in het Gemeentelandshuis aan de Oude Delft.”

Om de voorzieningen, veiligheid en efficiëntie van het hoofdkantoor naar het niveau van de eenentwintigste eeuw te brengen was een grootschalige renovatie en verbouwing onvermijdelijk. “De locatie bestaat uit drie gebouwen, die in de in de loop der jaren zodanig met elkaar zijn vergroeid dat de logica en herkenbaarheid totaal verdwenen zijn. Op een oppervlak van ruim achtduizend vierkante meter is geen detail hetzelfde. Dat maakt dit project complex. Ons werkgebied is dus bepaald geen groene weide”, aldus Van den Heuvel.

 

Vertrouwen

Vanwege de complexiteit van de locatie, de korte uitvoeringstijd en de onervarenheid van de opdrachtgever met dergelijke verbouwingen was het volgens Van den Heuvel van groot belang om na de Europese aanbestedingen in zee te gaan met ter zake kundige partijen. “Vertrouwen is heel belangrijk”, stelt hij. “Daarom hebben we onder andere gekozen voor Mecanoo architecten en de ingenieursbureaus Nelissen (installatietechniek), Peutz (bouwfysica) en Zonneveld (constructie). In maart 2016 hebben we een realisatieovereenkomst gesloten met Koninklijke Woudenberg, die op haar beurt Unica contracteert. Gecombineerd met een goede prijs gaf het indrukwekkende track record van dit consortium de doorslag. Unica heeft veel ervaring met nieuwbouw en gebouwen met een monumentale status, en heeft in het verleden zelfs voor het Rijksmuseum gewerkt. Dat geeft vertrouwen.”
 

Oud en nieuw

Het Huyterhuis, het oudste van de drie gebouwen met een monumentale status, blijft behouden. Daarnaast worden nieuwe, duurzame oplossingen aan het hoofdkantoor toegevoegd. Van den Heuvel: “Het meest innovatief zijn de wko-installatie (warmte koude opslag), de installatiekeuze en de dakisolatie. Boven de entree is een polderdak light (een sedumdak met waterberging) geïnstalleerd en voor een goede afvoer van regenwater hebben we in de tuin op het parkeerdak een infiltratiebed aangebracht. We denken hiermee uit te komen op energielabel B en dat is voor deze locatie een uitstekend resultaat. Verder ben ik blij dat we de bestaande gebouwen en reeds aanwezige assets, zoals de relatief nieuwe luchtbehandelingskasten, hebben kunnen handhaven. Dat is natuurlijk ook een belangrijk duurzaamheidskenmerk. Vanwege de detaillering hebben we overigens niet alles kunnen uitvoeren zoals gepland, maar al met al ben ik tevreden.”
 

Prestatie

Van den Heuvel vindt het leuk om elke dag met mensen van verschillende disciplines te werken, al levert dat soms wat communicatieproblemen op. “Iedereen is goed in zijn werk en denkt vanuit zijn eigen vakgebied. In mijn ogen ligt er een uitdaging voor de gehele bouwwereld om beter met elkaar te communiceren.” Van den Heuvel kijkt ondanks dat met een goed gevoel terug op deze megaklus. “Als het ons lukt, en daar ziet het wel naar uit, om dit project op tijd, binnen budget en op kwalitatief hoog niveau kunnen afronden, dan is dat een prestatie om trots op te zijn.”