Informatieplicht EML en EED

Informatieplicht EML en EED

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken een informatieplicht energiebesparing (EML). Heeft uw bedrijf deze plicht? Dan had u uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen uw bedrijf heeft uitgevoerd.

Naast de informatieplicht energiebesparing heeft uw bedrijf mogelijk ook een energie-auditplicht (EED). De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. Eenmaal per vier jaar heeft u dan een auditplicht.

Heeft u nog niet gerapporteerd en wilt u hierbij worden ondersteund? Unica Energy Solutions kan u helpen!

Als u onderstaand formulier invult, nemen wij binnen twee werkdagen vrijblijvend contact met u op.

Interesse in:
Aanhef