Van Gas Los | Unica

Van Gas Los

Van Gas Los

Het vraagstuk ‘Van Gas los’ is groot en complex. Wat betekent dit voor uw gebouw en wat zijn de mogelijkheden? Unica Energy Solutions maakt dit voor u inzichtelijk en biedt met haar proces de mogelijkheid om uw gebouw in drie overzichtelijke stappen van het aardgas te halen. Zonder overlast voor de gebruikers en zonder aanpassing aan de binneninstallatie. Indien een gebouw grootschalig wordt gerenoveerd of getransformeerd, wordt geadviseerd om het afgiftesysteem aan te passen naar een laag temperatuur systeem. Unica Energy Solutions initieert, ontwerpt en realiseert deze stappen, eventueel met financiering. Zij richt zich op utiliteit en appartementencomplexen met een collectieve warmteopwekking.

De kern van de oplossing: natuurlijk vervangingsmoment en toekomstbestendigheid.

Natuurlijk vervangingsmoment

Elk gebouw bestaat uit onderdelen met een eigen technische levensduur. De technische levensduur van installaties is bijvoorbeeld korter dan de gebouwschil of de constructie. Het gepland vastgoedonderhoud is gebaseerd op de verschillende levensduren van alle gebouwonderdelen. De meest kosteneffectieve manier om te verduurzamen is om de natuurlijke momenten van het vastgoedonderhoud te gebruiken, die zijn vastgelegd in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (D-MJOP). Unica Energy Solutions adviseert om bij vervanging van een installatiecomponent, zoals een ketel, gelijk een verduurzamingsstap door te voeren.

Toekomstbestendigheid

Er zijn verschillende technieken om gebouwen ‘van gas los’ te halen, variërend van hoge temperatuur warmtenetten tot lage temperatuur warmtepompen. De oplossing kan individueel zijn of via een collectief systeem. De oplossing van vandaag dient aan te sluiten op de techniek van morgen en overmorgen. Zo kan worden aangesloten op toekomstige ontwikkelingen en innovaties.