Label C garantie

Label C garantie

Label C garantie

In 2023 moet elk kantoor in Nederland energielabel C of hoger hebben. Eigenaren van kantoren met label D t/m G moeten hun panden dus voor die tijd energiezuiniger maken. Het Energieakkoord kijkt overigens al verder met een doelstelling van gemiddeld energielabel A in 2030 en een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Voor kleine kantoren en monumentale panden geldt een uitzondering.

Met het Label C garantie concept brengt Unica Energy Solutions kantoorpanden van het huidige energielabel naar minimaal label C. Met de Label C garantie biedt Unica Energy Solutions een totaalpakket van maatwerkadvies met subsidiemogelijkheden en de realisatie van de benodigde maatregelen tot aan de officiële afmelding van het energielabel. De integrale aanpak en jarenlange aantoonbare ervaring met de verduurzaming van vastgoed, gecombineerd met de kennis van installaties en de energielabelmethodiek, maken Unica Energy Solutions tot een bekwame verduurzamingspartner.

Het motto van Unica Energy Solutions is denken, doen en garanderen. Tijdens het verduurzamingsproces reikt Unica Energy Solutions nieuwe business modellen en technische innovaties aan om tot energieneutraal te komen. In bepaalde situaties zijn bouwkundige maatregelen noodzakelijk. Ook hierbij voert Unica Energy Solutions de controle uit, zodat de bouwkundige en installatietechnische maatregelen tezamen gegarandeerd energielabel C opleveren.

Wat levert Label C garantie op?

  • Voldoen aan wetgeving
  • Vastgoedportefeuille is aantrekkelijk en toekomstbestendig
  • Verlaging exploitatiekosten en energielasten
  • Verbetering comfort en tevredenheid eindgebruikers

Wellicht gaat de ambitie verder dan label C en is label A of zelfs een volledig energieneutraal gebouw het doel. Unica juicht dat van harte toe. In drie stappen van advies, garantie tot continue verduurzaming, helpt Unica Energy Solutions een gebouw naar energieneutraal. Als het gaat om verduurzaming van vastgoed is Unica  graag de partner van zijn opdrachtgevers.

Energieneutraal in 3 stappen - Unica Energy Solutions