Zero Energy Buildings

Zero Energy Buildings

Zero Energy Buildings

De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om vanaf 2020 alleen 'zero energy' (EPC=0) te bouwen en om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te borgen. Dit is in lijn met de Europese ambitie. Het is daarom belangrijk om vooral ook ambitieuze doelen te stellen voor de bestaande gebouwde omgeving. Als tussenstap dienen, op basis van het Energieakkoord alle kantoren in 2023 minimaal energielabel C te hebben. In 2030 moeten alle gebouwen een energielabel A hebben.

Wat is een Zero Energy Building?

'Zero Energy Buildings' (ZEB’s) zijn toekomstbestendige, gezonde gebouwen die rendement opleveren. ZEB’s dragen bij aan tevreden eindgebruikers, een extreem lage energierekening en een hogere waarde van vastgoed. Een ZEB levert bovendien een belangrijke bijdrage aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

Whitepaper

Het 'Zero Energy Buildings' (ZEB's) concept van Unica Energy Solutions is zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw de oplossing. Lees of download de whitepaper hieronder.

Doel met slimme combinatie van technieken

Het doel van Unica Energy Solutions met ZEB’s is om gebouwen duurzaam te maken door het gebouwgebonden én gebruikersgebonden energieverbruik maximaal te reduceren. Dit levert een nieuw verdienmodel op, waardestijging van vastgoed en verdere CO2-reductie. Dat doet Unica Energy Solutions door het samenbrengen van betrouwbare technieken voor energie-efficiëntie, duurzame energieopwekking en energieopslag. Stapsgewijs werkt Unica Energy Solutions samen met opdrachtgevers aan de verduurzaming van hun vastgoed naar energieneutraal.