Zonne-energie

Een photovoltaïsch (pv) paneel ofwel een zonnepaneel zet zonne-energie om in elektriciteit.

Waarom is de aanleg van een PV systeem nu zo interessant?
• Positieve bijdrage aan uw bedrijfsrendement
• Lagere energierekening
• Verduurzaming gebouw, beter Energielabel
• subsidie basisbedragen voor zon-pv systemen worden steeds lager
• Gemiddeld aantal zonuren vergroot, onbenutte energie

Wilt u een lagere elektriciteitsrekening, uw gebouw verduurzamen, uw CO2 uitstoot verminderen en weten wat een zonne-energiesysteem (PV systeem) kost en oplevert? Vraag dan de Unica Quickscan PV aan.

Quick Scan PV
Via de Unica Quick Scan PV wordt onderzocht wat de opbrengst en terugverdientijd is van een PV-systeem. U ontvangt een rapport op maat voor een systeem op uw gebouw met daarin de details over dakoppervlak, de minimale opbrengst, aanleg, de investering en de financiering.

Goed om te weten
Unica Energy Solutions is Zonnestroom PV erkend door KvINL en heeft eigen PV-experts in dienst. Als u een PV-systeem wenst aan te leggen heeft u doorgaans toestemming van de gebouweigenaar nodig. Deze toestemming is ook nodig voor het aanvragen van de SDE+. Zijn zonnepanelen en/of zonnecollectoren inderdaad geschikt om uw duurzame doelen te behalen dan zorgt Unica Energy Solutions voor een juiste levering, plaatsing en effectief onderhoud.

Subsidieregeling SDE+
Wilt u subsidie? De SDE+-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie https://mijn.rvo.nl/sde) voor PV vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie over vijftien jaar. De overheid heeft voorwaarden gesteld waaraan een PV-systeem moet voldoen. Ook deze subsidieaanvraag kunnen wij voor u regelen.

Voor meer info: energysolutions@unica.nl of 033-2478325.