Energie management

Energie management

Energie management

Inzicht in energieverbruik maakt energiebesparing mogelijk
In gebouwen wordt de nodige energie gebruikt. Denk aan verlichting en het verwarmen en koelen van ruimtes. Dat drukt zwaar op de energierekening. Het energieverbruik en de energiekosten moeten dan ook zo laag mogelijk zijn, terwijl er tegelijkertijd een aangenaam leefklimaat moet zijn. Unica Energy Solutions helpt met het nemen van concrete maatregelen, die leiden tot structureel lagere energiekosten.

Energiemanagementsysteem: bron van informatie
Hoe meer zicht er is op de prestaties van klimaatinstallaties en energiesystemen (zoals WKO), hoe meer er uiteindelijk bespaard kan worden. Het energiemanagementsysteem van Unica Energy Solutions biedt dit inzicht door het energieverbruik van organisaties te registreren en te analyseren. Zo wordt inzichtelijk waar er energie en dus kosten bespaard kunnen worden.

Voor efficiënte energiebesparingen is inzicht nodig. Door het functioneren van installaties in kaart te brengen, een energieonderzoek uit te voeren of een contract- en factuurcontrole weet Unica Energy Solutions de energieverspillingen haarfijn te lokaliseren. De oplossing varieert van het opnieuw inregelen van installaties met regeltechniek waarbij al gauw 20% besparing mogelijk is tot het simpelweg bijstellen van het energiecontract met de energieleverancier, maar deze maatregelen kunnen ook beleidsmatig van aard zijn.

Leveringszekerheid
Met onze specialistische bedrijven, Tenergy en Hellemans Consultancy, heeft Unica Energy solutions de technologische kennis in huis om posities op de elektriciteitsmarkt volledig geautomatiseerd vast te leggen en systemen op het gebied van noodvermogen aan te sturen. Wij weten hoe we installaties en bedrijfsprocessen kunnen koppelen aan de prijsdynamiek op de energiemarkt.