Verduurzaming van vastgoed

Verduurzaming vastgoed

Verduurzaming vastgoed

Unica Energy Solutions maakt gebouwen energieneutraal. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten: waardestijging van een gebouw en verbetering van het comfort. De toekomst kan alleen worden vormgegeven als krachten langdurig gebundeld worden. Dat doet Unica dan ook samen met zijn opdrachtgevers.

Wat levert het op?
Naast het voldoen aan wet- en regelgeving en een waardestijging van het gebouw, levert verduurzaming veel extra’s op. Beleggers maken hun vastgoedportefeuille toekomstbestendig. Gebouweigenaren verlagen hun exploitatiekosten en maken hun kantoren aantrekkelijker voor (nieuwe) huurders wat leidt tot minder leegstand, hogere huurinkomsten en een hogere gebruikerstevredenheid. Gebouwbeheerders kunnen hun onderhoudsbudget effectiever inzetten. Voor de eindgebruiker dalen de energielasten en verbetert het comfort - en daarmee ook de arbeidsproductiviteit en tevredenheid - dankzij een beter binnenklimaat.

Op weg naar energieneutraal
Unica Energy Solutions werkt bij het verduurzamingsproces vanuit het ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) principe en houdt rekening met de vastgoedstrategie en onderhoudsplanning van de gebouweigenaar. Unica Energy Solutions kijkt bovendien niet alleen naar het reduceren van het energieverbruik, maar onderzoekt ook de mogelijkheden voor het lokaal opwekken van duurzame energie en het hergebruiken van overtollige energie. Een volledig energieneutraal kantoor komt daarmee binnen handbereik.