Datacenters | Unica

Datacenters

Datacenters

Datacenters bieden veel mogelijkheden voor de benutting van restenergie en verduurzaming. De ervaring van Unica Energy Solutions met datacenters strekt verder dan alleen traditioneel bouwen. Specifieke toepassingen zoals WKO en ook uitwisseling van restwarmte met de omgeving levert voor datacenters nieuwe business cases op. De energie-experts van Unica Energy Solutions helpen opdrachtgevers daar graag invulling aan te geven.