EED gaat dit jaar tweede ronde in

EED gaat dit jaar tweede ronde in

De EED Energie-audit is een vierjaarlijkse aanpak en verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel van de richtlijn is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen een onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat daarbij onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Volgens de Europese richtlijn moeten grote ondernemingen hun energiehuishouding gedetailleerd in kaart brengen met een EED-rapportage. Die verplichting geldt elke vier jaar. De EED-rapportageplicht geldt vanaf 2015 en is vanaf 1 juli 2019 in de tweede ronde aanbeland. Vanaf 1 juli 2019 kunnen ondernemers hun energie-auditverslag digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat moet binnen 4 jaar na indiening van de vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020. Daarnaast gelden er naast de EED nog andere verplichtingen als het gaat om energiebesparing, zoals de informatieplicht Energiebesparing (activiteitenbesluit milieubeheer) en Energielabel C voor kantoren.

In de afgelopen jaren heeft Unica Energy Solutions veel bedrijven geadviseerd en geholpen op het gebied van verduurzaming, energieaudits, rapportages, het aanvragen van subsidies en met de uitvoering van de maatregelen. Onze adviseurs kijken niet alleen naar de maatregelen maar ook naar het gebouw, de gebruikers, de staat van de installaties en of de investering het gewenste effect zal opleveren. Onze energie adviseurs helpen u graag verder. Mail voor info naar energysolutions@unica.nl.