Energietransitie van een rijksmonument: De Hallen energieneutraal

Energietransitie van een rijksmonument: De Hallen energieneutraal


‘De Hallen energieneutraal’ is de uitdaging voor het gerenoveerde rijksmonument in Amsterdam. De oude tramremise is getransformeerd tot cultureel centrum. Het complex heeft een sociale en culturele functie. Er is onder meer een foodcourt, een hotel, bioscoop en ambachtencentrum in te vinden. Kortom: een bijzondere plek met een rijke geschiedenis.

Johan Valster, directeur De Hallen, en Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Energy Solutions, richten zich op een duurzame toekomst van dit rijksmonument. Valster kijkt naar gebouwen met een andere invalshoek. “Ik kijk naar wat een gebouw nodig heeft en ik wil het alsmaar beter doen. We zochten voor energielevering een energiepartner die dat ook doet. Unica is zo’n partij”. De Hallen energieneutraal maken door te sturen op CO2-reductie is een gedurfd project voor Unica, aldus Elias. “Want we verdienen als exploitant aan het leveren van energie. Toch geloven we dat dit gaat werken.” Unica richt zicht op lage exploitatielasten en wil er voor zorgen dat de huurders zo laag mogelijke energielasten hebben.

Lees hieronder het interview in Duurzaam Gebouwd met Johan Valster, directeur De Hallen en Jan-Maarten Elias, directeur Unica Energy Solutions.