Hellemans Consultancy begeleidt Rijksoverheid naar ambitie groen gas

Hellemans Consultancy begeleidt Rijksoverheid naar ambitie groen gas

Hellemans Consultancy, het onafhankelijk opererende bedrijf voor energievraagstukken dat sinds enkele jaren onderdeel uitmaakt van de Unica Groep, is mede-organisator van een marktdag ‘Groen gas’ voor de Rijksoverheid op 18 april 2018. Op de marktdag worden alle relevante partijen uitgedaagd om met elkaar de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken om de Rijksoverheid jaarlijks van 70 miljoen m3 groen gas te voorzien. Deze vraag leidt tot een verdubbeling van de huidige Nederlandse productiehoeveelheid. De daadwerkelijke aanbesteding hiervan door de Rijksoverheid zal door Hellemans Consultancy worden begeleid.

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Bij het beheer van gebouwen en terreinen geeft het Rijksvastgoedbedrijf invulling aan het duurzaamheidsbeleid van de overheid. Daarom wordt er ook 100% duurzaam ingekocht, bijvoorbeeld op het gebied van energie.

De overheid wil dat van de totale hoeveelheid energie die in 2020 verbruikt wordt, minimaal 14 procent afkomstig is uit duurzame bronnen. Een toename van de productie en levering van groen gas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling. Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.