Informatieplicht Energiebesparing

Informatieplicht Energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om energie te besparen door middel van energiebesparende maatregelen. Hier hoort een informatieplicht bij waarbij de rapportage uiterlijk 1 juli 2019 moet zijn ingediend bij het bevoegd gezag.

De Erkende Maatregelenlijst is het uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze lijst is per branche opgesteld.

Wilt u weten wat u conform de wetgeving aan energie kunt verbeteren, wat dit kost en wat de besparing is? Raadpleeg dan een energie-expert van Unica Energy Solutions. Onze experts zijn gecertificeerd en helpen met verduurzamen. Vervolgens rapporteren zij aan het bevoegd gezag.

Voor informatie: Arnaud van Beek, manager energieadvies, avbeek@unica.nl of 06 - 535 971 30.