Innovatief regeneratiedak bespaart 100 ton CO2 | Unica

Innovatief regeneratiedak bespaart 100 ton CO2

Innovatief regeneratiedak bespaart 100 ton CO2


In Woudenberg realiseert Unica Energy Solutions in opdracht van energie-exploitant Eteck een regeneratiedak met PVT-panelen van Triple Solar. Hiermee wordt een CO2-emissie vermeden van ruim 100 ton per jaar. Dit dankzij elektriciteitsopwekking en een verbetering van het rendement van de warmtepompen. Met deze panelen wordt er circa 116 MWh elektriciteit opgewekt en circa 470 MWh aan warmte voor de warmtepompen.

Unica Energy Solutions heeft in de gemeente Woudenberg twee bodemenergiesystemen met open bronnen (WKO) in beheer en onderhoud. Met deze systemen worden twee complexen met appartementen en woningen verwarmd en gekoeld. De technische ruimtes liggen ruim 200 meter van elkaar af. De appartementen en woningen zijn gasloos gebouwd. Deze worden volledig verwarmd met warmtepompen.

In de loop der jaren hebben beide WKO-systemen een koude-overschot in de bodem opgebouwd. Dit komt omdat er meer warmte dan koude wordt geleverd. Op lange termijn kan dit ondergronds thermische kortsluiting veroorzaken waardoor de warmtepompen niet meer optimaal functioneren. Om te zorgen dat de WKO-systemen weer in (thermisch) evenwicht komen moet er meer warmte aan de bodem worden afgegeven.

Hiervoor is door Unica Energy Solutions een innovatief en duurzaam regeneratiesysteem ontworpen. Op het dak worden 680 m2 PVT-panelen geïnstalleerd. Deze panelen zetten zonlicht om in zowel elektriciteit als warmte. De opgewekte elektriciteit wordt ingezet voor de warmtepompen, de bronpompen en de distributiepompen. De geproduceerde warmte wordt direct gebruikt door de warmtepompen en ingezet voor herstel van de thermische bodembalans. Hiertoe zijn de twee technische ruimtes met elkaar verbonden met grondleidingen zodat de warmte in beide systemen gebruikt kan worden.

Inmiddels zijn de installatiewerkzaamheden van Unica in volle gang. De verwachting is dat het systeem begin 2020 in gebruik wordt genomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Gehrels van Unica Energy Solutions via mgehrels@unica.nl.