Unica helpt bij verplichte aangifte energiebesparings-maatregelen

Unica helpt bij verplichte aangifte energiebesparings-maatregelen


De regering heeft met alle partijen van het Energieakkoord afgesproken dat ondernemingen voortaan aangifte moeten doen van alle energiebesparende maatregelen die zij treffen. Wanneer ze daar niet aan voldoen, kan de Omgevingsdienst een boete opleggen. Zo wil de overheid de noodzakelijke versnelling van de doelstelling van energiebesparing van 100 PJ in 2020 halen. Unica Energy Solutions kan zijn klanten helpen om deze borging te bewaken en de energiebesparing waar te maken.

Ondernemingen en instellingen zijn al jaren verplicht om elke energiebesparende maatregel te treffen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen, zoals is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Tot op heden werd er nauwelijks op de wet gehandhaafd en is de regeling niet bekend bij veel bedrijven. De oude handhaving bestond uit het controleren van bedrijven op locatie door de Omgevingsdienst. In 2017 werd duidelijk dat de energiebesparing in 2020 naar verwachting slechts uitkomt op 75 PJ in plaats van de afgesproken 100 PJ. 

De Borgingscommissie, onder leiding van oud-minister Ed Nijpels, heeft met alle partijen van het Energieakkoord een nieuwe regeling afgesproken waarbij er sprake is van een verplichte aangifte. De nieuwe handhaving gaat uit van een ‘omgekeerde bewijslast’. De onderneming dient zelf aangifte te doen, waarmee de Omgevingsdienst sneller kan controleren. De nieuwe verplichting gaat ook gelden voor kleine tot middelgrote ondernemingen.

Unica Energy Solutions helpt bedrijven en instellingen met deze nieuwe verplichting. Vanuit de energieaudits (EED’s) die Unica Energy Solutions uitvoert, worden de maatregelen gerapporteerd aan de Omgevingsdienst. Daarna helpt Unica Energy Solutions de organisatie met de implementatie van de maatregelen en zorgt ervoor dat de uitgevoerde maatregelen worden aangegeven bij de Omgevingsdienst. Via het eigen energiemonitoringsysteem Energy Panel kunnen de resultaten van de besparing inzichtelijk gemaakt worden.

“De meeste maatregelen hebben een terugverdientijd van minder dan vijf jaar”, vertelt Arnaud van Beek, manager energie advies van Unica Energy Solutions. “Juist in deze tijd waarbij de rentestand laag is, is het daarom financieel zeer voordelig om deze besparende maatregelen door te voeren.”

Voor meer informatie: Arnaud van Beek, avbeek@unica.nl, 033-2478080.