Unica levert duurzame warmte aan appartementen Westerpark West

Unica levert duurzame warmte aan appartementen Westerpark West

Vijf oude ING-kantoren aan de Haarlemmerweg in Amsterdam worden de komende jaren getransformeerd naar 600 tot 900 appartementen. Unica Energy Solutions zal hiervoor de duurzame energievoorziening ontwikkelen, realiseren en exploiteren.

De transformatie van de oude ING-kantoren is ontworpen door TANK Architecture en wordt gedaan door vastgoedbedrijf Pinnacle. Het grauwe kantorenpark wordt tot 2021 gefaseerd herontwikkeld tot een aantrekkelijke woonwijk. In de visie is rekening gehouden met een breed gedifferentieerd woonprogramma in een groene omgeving. Unica Energy Solutions en Pinnacle hebben een exploitatieovereenkomst gesloten voor het ontwerp, de realisatie, financiering en exploitatie van de duurzame warmtevoorziening voor een periode van 30 jaar.

Impressie Westerpark West (TANK Architecture)

Duurzaamheid staat bij Westerpark West hoog in het vaandel, dit komt ook terug in de energievoorziening. Unica gaat de duurzame warmte voor ruimteverwarming en tapwater leveren. Deze zal worden opgewekt door een warmte-koudeopslagsysteem met warmtepompen in combinatie met stadsverwarming. Daarbij is vanuit het Total Cost of Ownership principe gekozen voor een hoog opwekrendement in de WKO-installatie in combinatie met een goede balans met de stadsverwarming.

Omdat de herontwikkeling nog volop plaatsvindt en het totaal aantal woningen nog niet bekend is, is de overeenkomst flexibel ingericht zodat Unica kan inspelen op de verdere ontwikkeling van het gebied. Via deze wijze van samenwerking en flexibiliteit laat Unica zien dat zij een goede energiepartner is voor het tot stand brengen van duurzame herontwikkelingen.

Voor meer informatie:
Olaf Oosting, manager ontwikkeling Unica Energy Solutions, telefoon: 033 247 80 80.