Wet informatieplicht energiebesparing, wat betekent dit?

Wet informatieplicht energiebesparing, wat betekent dit?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. Unica Energy Solutions kan bedrijven en instellingen helpen om hun verduurzamingsmaatregelen actief te melden.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. Deze regelgeving gaat in 2019 veranderen. Er komt een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Dit is naast de bestaande energiebesparingsplicht. Het doel van de informatieplicht is actief rapporteren welke energiebesparende maatregelen gepland en welke uitgevoerd zijn.

Deadline
Uiterlijk 1 juli 2019 moet aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen moeten worden genomen. Uitgangspunt is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). De actuele lijst wordt in januari 2019 gepubliceerd. Is uw bedrijf EED-plichtig, dan geldt de informatieplicht ook en kunt u uw rapportage gelijk indienen met de deadline van uw audit op 5 december 2019.

Verduurzamen is door het activiteitenbesluit een noodzaak. Via de Wetchecker Energiebesparing is te zien wat u als bedrijf of instelling moet gaan doen. Unica Energy Solutions kan bedrijven en instellingen helpen om hun verduurzamingsmaatregelen actief te melden. 

Voor meer informatie: Arnaud van Beek, Manager Energieadvies, telefoonnummer 06 - 535 971 30.