Jouw adoptiereis in 10 stappen

Jouw adoptiereis in 10 stappen


1. Adoptie in de startfase

Door adoptie vanaf het begin van het project aan te laten sluiten, zal er meer focus op de medewerkers komen. Niet alleen in de communicatie en begeleiding, maar ook in de uitvoering van het project. Er wordt gekeken naar de werkwijzen van medewerkers waarop vervolgens inrichting, beleid en adoptie toegepast worden.

2. Het juiste team

Vervolgens gaat de veranderconsultant samenwerken met een aantal medewerkers van jouw organisatie. Samen vormen zij de adoptiewerkgroep. De adoptiewerkgroep is medeverantwoordelijk voor de adoptieaanpak en -uitvoering. Zij kennen de organisatie immers het beste.

3. Draagvlak creëren

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Als organisatie wil je immers niet dat een mooie, kostbare techniek op de plank zal verstoffen. Daarom is de betrokkenheid van de directie, het management en de juiste groep key-users cruciaal.

4. Adoptieprogramma

Het adoptieprogramma is een belangrijk middel ter voorbereiding van de uitvoer van het project. De aanpak, strategie, bijbehorende middelen en communicatie zijn hierin stap voor stap beschreven. Het programma is op maat gecreëerd voor de medewerkers zodat het adoptietraject naadloos aansluit op hun behoeften.

5. Een enthousiaste aftrap

Tijdens of net voor de eerste communicatie wordt aangeraden om een enthousiaste aftrap van het project te lanceren, ook hierbij denken onze consultants met je mee. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het project een naam geven
  • Een logo voor het project ontwikkelen
  • Een videoboodschap vanuit management maken
  • Een (digitale) roadshow
  • Newsflashes of flyers/banners

Adoptiereis

6. Duidelijk communiceren

Gedurende het project is het belangrijk om de toegevoegde waarde voor de medewerkers te communiceren. Het zien van persoonlijk voordeel verkleint de weerstand tegen de verandering. Daarnaast is het van belang om de medewerkers blijvend te informeren over de voortgang van het project zodat zij betrokken blijven.

7. Training & ondersteuning

Om medewerkers van de juiste kennis over de nieuwe manier van werken te voorzien, kunnen zij op verschillende methodes worden getraind. We kennen zowel klassikale training op locatie of digitaal trainen op afstand. Naast training worden medewerkers voorzien van passend naslagwerk in de vorm van handleidingen en videomateriaal.

8. De juiste nazorg

Hét moment dat de medewerkers zelf hun weg moeten vinden in de nieuwe omgeving. In deze periode is het van belang dat de eindgebruiker het gevoel heeft dat hij of zij er niet alleen voor staat. Door de aanwezigheid van een veranderconsultant op de werkvloer creëren we door deze vorm van nazorg een persoonlijk aanspreekpunt voor jouw medewerkers. Op deze manier kunnen vragen en problemen snel en laagdrempelig verholpen worden én wordt voorkomen dat medewerkers teruggrijpen naar de oude werkwijze. 

9. Meet adoptie-succes

Met behulp van evaluaties en dashboards wordt de adoptiegraad van de medewerkers gemeten. Waar nodig kan extra aandacht worden besteed. Hebben medewerkers de werkwijze voldoende onder de knie? Dan kunnen we door met de volgende fase of kan het project worden afgerond.

10. Blijf in ontwikkeling

Om medewerkers het beste uit de omgeving te laten halen is het belangrijk om updates te communiceren en waar nodig materiaal of ondersteuning aan te bieden. Als organisatie heb je toegang tot dashboards om dit te bewaken. Samen met de Service Delivery Manager van Unica ICT Solutions wordt de behoefte van jouw organisatie in kaart gebracht en waar nodig bijgeschaafd en uitgebreid. Denk aan een opfriscursus of misschien wel een nieuwe functionaliteit op het gebied van Dynamics of Power BI. Onze organisatie denkt graag mee.


Ook het maximale uit je werkplek halen?

Laat dan hieronder je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.