Bedrijfshulpverlening 2.0; maximale controle en grip | Unica

Bedrijfshulpverlening 2.0; maximale controle en grip

Bedrijfshulpverlening 2.0; maximale controle en grip

Activeer snel en efficiënt BHV-teams in jouw organisatie

Als bedrijfshulpverlener heb je een grote verscheidenheid aan taken, om in te kunnen grijpen bij een ongeval of incident op de werkvloer. Denk aan het handelen wanneer iemand is gevallen of onwel is geworden, of wanneer er brand is uitgebroken. Als BHV’er ben je erop getraind direct op zo’n situatie te kunnen acteren. Hoe groter je organisatie en de risico’s, hoe groter het team van BHV’ers. Begrijpelijk dat het een hele organisatie is om jouw BHV-team bij elkaar te brengen, ervoor te zorgen dat iedereen op tijd zijn of haar jaarlijkse trainingen heeft gevolgd maar ook om natuurlijk adequaat te reageren op een situatie waar je als BHV’er moet optreden. Eén van onze specialisten, Roger, vertelt je in deze blog meer over het nut van een goede oplossing voor bedrijfshulpverlening.

Naast dat je als bedrijf natuurlijk vanuit de Arbowet aan een aantal verplichtingen op het gebied van bedrijfshulpverlening moet voldoen, wil je natuurlijk zelf ook jouw medewerkers en bezoekers maar ook jouw pand adequaat helpen en beschermen wanneer dat nodig is. Een communicatieoplossing specifiek voor BHV is dan een optie, omdat het jou helpt bij het beheersen  en coördineren van BHV-werkprocessen tijdens noodsituaties binnen jouw organisatie. Daarnaast ondersteunt de communicatieoplossing bij het minimaliseren van de impact van een crisis en bij het bevorderen van een snelle en effectieve respons. Maar hoe zet je zo’n oplossing in en waar kan zo’n oplossing jouw BHV-team mee helpen?

Vertrouwen op techniek

Alarmering, melding, monitoring, oproepen, aansturing en het bijhouden van een logboek. Ze omvatten in hoofdlijnen de functies waaraan een goede BHV-oplossing moet voldoen. Vaak ligt er ‘ergens in een kast’ een map met alle informatie wat er moet gebeuren bij noodsituaties. Maar met de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering wil je juist als bedrijfshulpverlener kunnen vertrouwen op techniek die jou kan ondersteunen in jouw BHV-taken. En dus ook dat alle cruciale documentatie, waaronder checklists en procedures, met één druk op de knop te vinden is. Met één device, waardoor DECT-toestellen en bijvoorbeeld pagers overbodig zijn, wordt alles mogelijk vanuit een NEN2575 gecertificeerde oplossing. De NEN2575 normering is bijvoorbeeld in de zorg vereist voor stille ontruiming, waarbij de norm eisen geeft voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsinstallaties. De inzet van slechts één device, in de vorm van een smartphone, stelt jou in staat snel en beveiligd te communiceren en te coördineren tijdens noodsituaties. De reactietijd wordt verkort en vertrouwelijke informatie blijft beschermd. 

Completer beeld van de situatie

Breekt er brand uit, slaat het systeem alarm en activeert het BHV’ers om de brand indien mogelijk te blussen en iedereen in veiligheid te brengen. Maar ook bij medische noodsituaties zoals een hartaanval of een ongeluk, of bij dreigende situaties waarbij er een evacuatie moet plaatsvinden, worden bedrijfshulpverleners geactiveerd om hulp te verlenen. Dat gebeurt allemaal vanuit een vastgelegd proces. Door in te zetten op een oplossing die gebruikmaakt van geluids- of visuele signalen en kan worden aangesloten op mobiele telefoons, computers, of andere draagbare apparaten, ben je als BHV-team altijd op de hoogte van een noodsituatie om snel te kunnen reageren. Door vervolgens de oplossing te integreren met andere systemen, waaronder toegangscontrole en videobewaking, krijg je een completer beeld van de situatie. Daarnaast zijn er functionaliteiten beschikbaar voor mandown en non-movement, om zo ook lone workers te beschermen en snel van hulp te voorzien bij noodgevallen. 

Effectiever reageren bij een BHV-situatie

Een weergave van de bezettingsgraad van BHV’ers, per locatie, behoort eveneens tot de mogelijkheden. De bedrijfshulpverleners van jouw organisatie kunnen met de oplossing effectiever reageren wanneer er zich een BHV-situatie voordoet. Doordat alle acties, alarmeringen en responses gelogd worden, zal dit in een evaluatie zowel bij trainings- als daadwerkelijke calamiteiten een waardevolle bron van informatie zijn.

 

roger_schmitz

Over Roger Schmitz

Als Portfolio Developer Healthcare is Roger Schmitz bij Unica ICT Solutions al geruime tijd specialist op het gebied van ICT in de zorgbranche en heeft daar ook ruime kennis in opgedaan. Met zijn kennis en expertise geeft hij zorgorganisaties advies en voorziet ze van een aanpak waarmee met de inzet van slimme techniek zorgmedewerkers ontlast worden en de zorg verder geoptimaliseerd. Zo wordt steeds meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van Artificial Intelligence om situaties te beoordelen en daarop adequaat te kunnen reageren, het automatisch genereren van rapporten die meer inzicht geven en helpen om zorg te optimaliseren of het automatisch registreren van handelingen in het zorgdossier waardoor de zorgmedewerker dit niet meer hoeft te doen. Samen met het team van specialisten van Unica ICT Solutions wordt het mogelijk om het zorgproces optimaal te faciliteren zodat zorgmedewerkers in staat gesteld worden om te doen waarvoor ze staan, namelijk zorg verlenen aan mensen.

Sparren met onze specialisten?

Wil je na het lezen van deze blog ook voor jouw bedrijfshulpverlening de mogelijkheden voor een BHV-oplossing onderzoeken? Onze specialisten denken graag met je mee over een passende oplossing. Vul hieronder het formulier in en zij nemen spoedig contact met je op!