ICT in de zorg, verweving van werelden

ICT in de zorg, verweving van werelden

Hoe kun je elkaar begrijpen als je allebei een verschillende taal spreekt? Op je vakantieadres grijp je dan al gauw naar gebaren, die zijn immers voor het gros van de mensen te begrijpen. Maar hoe doe je dat in je werk? Je wilt niet een verkeerd gebaar uitbeelden en daarmee onbegrip creëren. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar toch écht begrijpt en naar elkaar luistert?

Sinds de opkomst van technologie is de taalbarrière tussen zorgmedewerkers en ICT-medewerkers gigantisch. Waar je je als zorgverlener bezighoudt met het verzorgen en ondersteunen van mensen in het dagelijks leven, is de IT-medewerker bezig om de cliënt en zorgmedewerker te ondersteunen met Domotica-oplossingen. Maar door de inzet van steeds meer technologische ontwikkelingen binnen de zorg is die scheidslijn vager geworden, de zorgverlener schuift meer richting de technologie en de IT’er schuift meer naar de zorgverlener en cliënt. Beide werelden raken meer met elkaar verweven en er komt steeds meer bewustwording dat slimme technische oplossingen  in de zorg een groter onderdeel gaat zijn. Cruciaal blijft dat beide werelden elkaar blijven begrijpen, maar ook dat beide werelden naar elkaar blijven luisteren  en elkaars krachten en kennis inzetten om het zorgproces voor de cliënt in te richten. De toegepaste oplossingen moeten immers een meerwaarde zijn voor zowel cliënt als medewerker. Domotica Consultant Zorg, Paul Jozephs, kent beide werelden en weet daardoor als geen ander hoe IT de zorg kan verrijken (en de zorg de IT). Hij vertelt erover in zijn nieuwe blog.

Slimme technologie als onderdeel van het primaire zorgproces

Vrijwel iedere zorgorganisatie ziet de razendsnelle opmars van slimme technologische oplossingen in de zorg. Daarnaast kan bijna iedere zorgorganisatie beamen dat deze oplossingen een onderdeel worden van het primaire zorgproces. ‘We zullen er iets mee moeten, want we zullen meer moeten doen met minder mensen’ is een veelgehoorde uitspraak. Die oplossingen kunnen uiteenlopen van draagbare oplossingen (wearables) die op afstand metingen uitvoeren of de mogelijkheid bieden om zorg op afstand te verlenen, tot het voorspellen en interpreteren van hulpvragen in de vorm van slimme sensoren uitgerust met kunstmatige intelligentie. Het doel van al deze hulpmiddelen is het vergroten van de zelfstandigheid van de zorgvrager en het ontlasten en ondersteunen van de zorgverlener. De oplossingen zijn vaak op zichzelf staand en werken prima, maar hoe laten we dit integreren in een platform waarbij we de verschillende oplossingen laten communiceren met elkaar. ‘Hoe gaan we de krachten uit al deze zogenaamde puntoplossingen bundelen in één platform’ is één van de vragen die rest. 

Ondersteunend in jouw werk

Wat je als zorgorganisatie natuurlijk graag zou willen, is dat technische oplossingen bepaalde werkzaamheden uit handen nemen, de registratielast verminderen en jou ondersteunen in je werk. Wij kunnen daarin faciliteren door er een platform boven te leggen waarin alles gebundeld wordt en jij het maximale uit alle oplossingen kunt halen. De keuze voor zo’n platform geeft jou de mogelijkheid om een eigen Zorgdomotica-platform in te richten op basis van de behoeften van jouw cliënten en medewerkers. De inrichting ervan brengt echter vaak vragen met zich mee. Ik neem je mee in een aantal van die vragen. 

  • Wat zou mijn cliënt graag willen? Een verpleegoproepsysteem (VOS) met een drukknop op de muur? Of liever een polsbandje met een drukknop? 
  • Wat zou ik graag willen weten? Of een cliënt in de nacht naar het toilet gaat of dat de cliënt na bijvoorbeeld vijftien minuten niet is teruggekomen? 
  • Welke zorgbehoefte heeft mijn cliënt? Iedere 3 uur wisselligging of enkel wisselligging wanneer de cliënt niet uit zichzelf is  omgedraaid?
  • Wil ik standaard iedere oproep ontvangen van een cliënt? Of wil ik bijvoorbeeld door middel van meerdere toepassingen (differentiatie) een vraag voor eten of drinken naar de afdelings- of voedingsassistente sturen?

Wat zijn de behoeften van mijn medewerkers? 

  • Wil ik als zorgverlener altijd alle oproepen van een cliënt ontvangen of enkel wanneer ze geen zorg verlenen op een kamer?
  • Wil ik een knop op de kamer van een cliënt om een zorgoproep af te stellen of kan ik dit ook via mijn telefoon doen? 
  • Welke functionaliteit heeft mijn toestel nodig? Belfunctie, smartphone, broekclip, accuduur van 8 uur, chatfunctie, robuust en valbestendig? Welk toestel past het beste bij deze functionaliteit?

Behoefte scherp krijgen

De vragen die gesteld worden zijn allemaal gestoeld op de vraag: Hoe ziet mijn proces eruit en wat is de behoefte vanuit mijn organisatie? Het ophalen van de behoeftes uit jouw zorgorganisatie is een uitdaging. Maar de tweede en misschien nog wel net zo grote uitdaging is: Hoe gaan we deze behoeftes omzetten in een technische oplossing die meerwaarde biedt en aansluit op jouw zorgbehoefte? Het omzetten van functionaliteiten in technische oplossingen die mee kunnen groeien in de ontwikkelingen van de gezondheidszorg voorkomen desinvesteringen en toepassingen die achteraf niet bruikbaar zijn waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. Het selecteren van de juiste technische partner geeft de mogelijkheid om (pro)actief mee te denken in het proces, zodat de vraag ‘Welke technische oplossingen vullen mijn functionele vragen in’ beantwoord zal worden.

Waar staan we en waar willen we naartoe?

Het brede portfolio van Unica geeft een uitgebreid palet aan kennis en ervaring die ingezet kan worden om niet alleen slimme technische oplossingen te bedenken, maar ook om de onderliggende processen te begrijpen en deze beheersbaar te maken. Vanuit het werkproces wil je met de slimme inzet van technieken enerzijds jouw zorgmedewerkers ontlasten, maar anderzijds ook de privacy en autonomie van de cliënt vergroten. Dat kan enkel door de juiste kennis van dit proces te hebben en te begrijpen hoe dat proces werkt. Daarnaast is het meedenken in ontwikkelingen cruciaal om een oplossing te bouwen, maar ook voor het ontwikkelen van een visie: Waar staan we nu en waar willen we over bijvoorbeeld vijf jaar staan? De rol kan op basis van de kennis en ervaring in de eigen zorgorganisatie groter of kleiner zijn. Het borgen van nieuwe functionaliteiten is daarin erg belangrijk vanuit een stuk adoptie op maat. Zo raken medewerkers bekend met de nieuwe functionaliteiten en devices waarmee zij gaan werken, en kunnen zij dit ook direct effectief inzetten binnen hun werkzaamheden. Zo ben je verzekerd van enthousiaste zorgverleners die het gemak zien van de nieuwe technieken en even zo enthousiaste IT’ers die zorgverleners goed kunnen begrijpen en ondersteunen. 

paul-jozephs

Over Paul Jozephs

Zorgprocessen en IT, beide lopen als rode draad door het carrièreleven van Paul. Gedurende zijn studie verpleegkunde kwam Paul erachter dat zijn werkelijke passie ligt in de ICT. Zowel ICT en Gezondheidszorg blijven onlosmakelijk verbonden aan zijn carrière. Na een korte uitstap beland Paul op een ICT-afdeling binnen een grote zorginstelling en merkt hij dat binnen een organisatie twee werelden, zorgverlening en ICT-dienstverlening, naast elkaar kunnen bestaan die elkaars taal niet spreken. Het kennen van beide werelden maakt dat Paul eenduidig aan beide kanten van de tafel kan aanschuiven en de juiste verbindingen kan leggen voor een gezamenlijke aanpak. Zijn passie voor Domotica ontstaat uit het willen bieden van de best mogelijke zorg voor de cliënt, met respect voor diens privacy en autonomie en het juist ondersteunen van de zorgverlener door middel van slimme technieken. In zijn rol als Domotica Consultant Zorg bij Unica ICT Solutions kan Paul zijn kennis en passie voor zorg en IT combineren  en uitdragen. Paul weet daardoor als geen ander hoe zorgprocessen optimaler ingericht kunnen worden en IT zorgorganisaties én haar medewerkers verder kan helpen.

Sparren met onze specialisten?

Stel, je zit na het lezen van deze blog  vol vragen of heb je op dit moment een uitdaging waar je graag over spart met één van onze specialisten. Wat je vraag, uitdaging of verzoek ook is, laat ons jou meenemen in de wereld van digitale mogelijkheden. Wij staan voor je klaar.