Open deuren beleid, hoe borg je dat als zorgorganisatie? | Unica

Open deuren beleid, hoe borg je dat als zorgorganisatie?

Open deuren beleid, hoe borg je dat als zorgorganisatie?

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan, om ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie zoveel mogelijk op vrijwillige basis zorg moeten kunnen krijgen. Onvrijwillige zorg wordt niet toegepast, tenzij het niet anders kan. De kern van de wet is daarmee; ‘Nee, tenzij’. Hoewel je je hier als zorgorganisatie aan moet en wilt conformeren, is het vaak niet eenvoudig om hier goed op in te spelen en de zo gewenste veiligheid te kunnen blijven borgen voor patiënt, cliënt en medewerker. Roger Schmitz, Portfolio Developer Healthcare bij onze organisatie, vertelt in zijn blog meer over de Wet zorg en dwang en geeft handvatten hoe je dit als zorgorganisatie kunt borgen.  

Tegenwoordig kunnen we met de inzet van ICT een heleboel vormgeven binnen het zorgproces. ICT is zelfs niet meer weg te denken uit het zorgproces. Niet alleen om zorghandelingen te registreren in bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier, maar ook om alarmmoeheid tegen te gaan, cliënten in staat te stellen om een deel eigen regie op te pakken, zorgprocessen te faciliteren , toegang en veiligheid te borgen en noem maar op. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat zorgorganisaties vaak overspoeld raken met alle mogelijkheden en door de bomen het bos niet meer zien. 

Zorgorganisaties kregen met de ingang van de Wet zorg en dwang (Wzd) nog eens een berg extra huiswerk mee. Want; wat wil je als organisatie wel, en wat niet? Zorgprocessen wil je veilig laten verlopen voor je patiënten, cliënten en medewerkers, dus je wilt alles zo ingesteld hebben dat het voor iedereen zo goed mogelijk geregeld is. Wil je bijvoorbeeld dat een persoon met dementie wel vrij rond kan lopen, maar wil je wel een melding krijgen wanneer hij of zij bij een bepaald punt komt? 

Het startpunt van organisaties om de Wzd goed in te kunnen zetten is het beschrijven van een beleid en ontwikkelen van een visie op het verlenen van zorg op vrijwillige basis. Samen met mijn collega’s help ik organisaties met het laten aansluiten van ICT op de behoeftes van de organisatie als het gaat om de uitvoering van de Wet zorg en dwang. ICT moet daar naadloos op aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan een extra vleugel die bijgebouwd moet worden, je wilt bepalen wat de restricties moeten zijn voor die ruimte. De ramen moeten open kunnen, maar dat kan ook weer een risico zijn. Je wilt dus meldingen ontvangen van risicovolle situaties waarbij de veiligheid van cliënt, patiënt en medewerker in het gedrang kan komen, dat hoort thuis in een beleid. 

Wanneer de visie van jouw zorgorganisatie staat en het beleid is vastgelegd, kunnen we kijken naar hoe en waar ICT-oplossingen kunnen worden toegevoegd om de Wzd verder vorm te geven. Waar, waarvan en wanneer moeten medewerkers alarmen ontvangen, wat moet vrij toegankelijk zijn en wat niet. Zodat jouw medewerkers met een gerust hart zorg kunnen verlenen en jouw cliënten en patiënten de vrijwillige zorg krijgen die het beste bij ze past.

Ook met een gerust hart zorg verlenen?

Wij helpen je graag, niet alleen met de ICT-oplossingen die we kunnen bieden voor jouw zorgorganisatie, maar ook in het meedenken voor het best passende en best uitvoerende beleid. Ik sta samen met mijn collega’s voor je klaar, neem dan ook gerust contact met ons op via onderstaand formulier voor een gesprek. 

 
 
roger_schmitz

Over Roger Schmitz

Als Portfolio Developer Healthcare is Roger Schmitz bij Unica ICT Solutions al geruime tijd specialist op het gebied van ICT in de zorgbranche en heeft daar ook ruime kennis in opgedaan. Met zijn kennis en expertise geeft hij zorgorganisaties advies en voorziet ze van een aanpak waarmee met de inzet van slimme techniek zorgmedewerkers ontlast worden en de zorg verder geoptimaliseerd. Zo wordt steeds meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van Artificial Intelligence om situaties te beoordelen en daarop adequaat te kunnen reageren, het automatisch genereren van rapporten die meer inzicht geven en helpen om zorg te optimaliseren of het automatisch registreren van handelingen in het zorgdossier waardoor de zorgmedewerker dit niet meer hoeft te doen. Samen met het team van specialisten van Unica ICT Solutions wordt het mogelijk om het zorgproces optimaal te faciliteren zodat zorgmedewerkers in staat gesteld worden om te doen waarvoor ze staan, namelijk zorg verlenen aan mensen.