Unica ICT Solutions behaalt SOC 2 Type II-verklaring | Unica

Unica ICT Solutions behaalt SOC 2 Type II-verklaring

Unica ICT Solutions behaalt SOC 2 Type II-verklaring

HOEVELAKEN - Met IT-security als één van de belangrijke speerpunten is IT-dienstverlener Unica ICT Solutions continu bezig met innovatie, kennishouding, beveiliging en daarmee de ontwikkeling van haar dienstverlening. Door specialisten van de totaalleverancier is er het afgelopen jaar met ondersteuning van Conclude Accountants extra hard gewerkt aan alle voorbereidingen en uiteindelijke audit voor SOC 2. Het resultaat; de SOC 2 Type II-assurance verklaring is behaald. Deze week werd op het hoofdkantoor van Unica Groep door Risk & Compliance Officer Aschwin Geisler een lijst met alle behaalde certificeringen en assurance verklaringen overhandigd aan René Albers, interim-directeur van Unica ICT Solutions. Met deze verklaring is het voor de IT-dienstverlener aantoonbaar dat processen op het gebied van security, availability, processing integrity, confidentiality en privacy accuraat zijn ingericht en ook effectief werken.

SOC 2 is als standaard voor outsourcing van de serviceorganisatie internationaal erkend en richt zich op controls die zijn gerelateerd aan de betreffende processen. Principes die zijn uitgewerkt in Trust Services Criteria (TSC), waar ook op getoetst wordt tijdens de audit. René Albers vertelt: “De SOC 2 type II-assurance verklaring is deze maand aan ons portfolio toegevoegd. Een assurance verklaring die maar bij weinig IT-dienstverleners in bezit is en aantoont dat we een kwalitatief goede IT-dienstverlener zijn. Met het behalen van SOC 2 zijn we nu ook NIS2-compliant. Bijzonder hierin is dat Unica ICT Solutions via audits heeft aangetoond volledig te voldoen aan alle normen en dat we hoog scoren op kwaliteit. Dat maakt Unica ICT Solutions een betrouwbare partner voor onze klanten en daar mogen we allemaal trots op zijn.”

Met SOC 2 Type II over het jaar 2023 mag Unica ICT Solutions weer een nieuwe, belangrijke verklaring aan het bestaande portfolio toevoegen. Naast SOC 2 Type II bestaat de lijst van door Unica ICT Solutions behaalde vakcertificeringen uit ISO 27001, ISO 9001, ISO 20000 en NEN 7510 plus de assurance verklaring ISAE 3402 type II. “De combinatie van de vier certificeringen en twee assurance verklaringen versterkt de positie van Unica ICT Solutions in de markt. Bestaande, maar ook potentiële klanten, hechten namelijk veel waarde aan deze certificeringen. We mogen dit dan ook vol trots uitdragen,” besluit Albers.

soc2 certificering