Let's Talk Zorg

Let's Talk Zorg

MDR-wetgeving en een VerpleegOproepSysteem (VOS)?

Zorgorganisaties moeten vandaag de dag aan een heleboel wetgeving voldoen. Denk aan de Wet Zorg & Dwang, de Wet BIG, De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en per mei 2021 ook aan de regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR). Voor een select aantal devices bestaat een overgangsregeling tot 2024. MDR is de afkorting van Medical Device Regulation, de Europese verordening die zorgt voor strenge richtlijnen op het gebied van patiëntveiligheid in relatie tot het gebruik van hulpmiddelen in de zorgverlening. > Lees de blog hier


 

Open deuren beleid, hoe borg je dat als zorgorganisatie?

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan, om ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie zoveel mogelijk op vrijwillige basis zorg moeten kunnen krijgen. Hoewel je je hier als zorgorganisatie aan moet en wilt conformeren, is het vaak niet eenvoudig om hier goed op in te spelen en de zo gewenste veiligheid te kunnen blijven borgen voor patiënt, cliënt en medewerker. Onze Portfolio Developer Roger Schmitz vertelt je er meer over. > Lees de blog hier