Vijf tips voor een geslaagde overstap naar Office 365 | Unica

Vijf tips voor een geslaagde overstap naar Office 365

Vijf tips voor een geslaagde overstap naar Office 365

Blog door Elise van den Bosch, Office 365 adoptieconsultant 

Ik weet nog goed dat ik voor het eerst in aanraking kwam met Office 365. Als jonge starter op de arbeidsmarkt, met belangstelling voor alles wat op mijn pad kwam, heb ik - denk ik - per ongeluk de indruk gewekt dat ik wel wist wat Office 365 allemaal inhield. Het bedrijf waar ik werkte, maakte de overstap naar Office 365 en al snel werd me gevraagd om mee te doen in een Office 365 project. 

Ik werd verantwoordelijk voor de interne communicatie op het gebied van Office 365 binnen de organisatie. Ik ben toen gelijk in de materie gedoken, want het laatste wat ik wilde was voor joker staan tegenover mijn collega’s.

Werken in de cloud

Om een lang verhaal kort te maken: ondanks mijn interesse voor ICT heb ik in die tijd veel baat gehad bij de hulp van een adoptieconsultant. De cloud lijkt zo vanzelfsprekend en met alle middelen en producten die Microsoft aanbiedt om het werken makkelijker te maken, zou je toch prima direct aan de slag moeten kunnen?

Overstap naar Office 365

Nu ik zelf adoptieconsultant ben, zie ik dat ik niet de enige ben die Office 365 niet meteen als iets vanzelfsprekends ziet. Om een overstap te maken vanuit de werkwijze die je zo gewend bent en waar je je al zo lang prettig bij voelt naar een nieuwe werkwijze, dat vergt geduld, aandacht en het vermogen om jezelf aan te passen. De waan van de dag, drukke agenda’s en alle dagelijkse werkzaamheden, zorgen ervoor dat het lastig is om dat geduld en die aandacht op te brengen. Herkenbaar? 

Hoe zorg je ervoor dat een organisatie, met heel veel verschillende soorten medewerkers mee wil en kan in een digitale verandering, zoals de overstap naar Office 365?  

Elise van den Bosch
Office 365 adoptieconsultant