Modern Workplace & Office 365

De traditionele werkplek van een medewerker op kantoor is de afgelopen jaren vervangen door een ‘modern workplace’ die los van plaats, tijd en apparaat gebruikt wordt. Die moderne werkplek kan van alles zijn: een desktop op kantoor, maar ook een thuiswerkplek, tablet of mobiele telefoon. Om de gebruiker maximaal te ondersteunen biedt Unica ICT Solutions een universele virtuele desktop, waarbij vanaf elk apparaat en vanaf elke plek ter wereld een volwaardige werkplek gebruikt kan worden. Met de Modern Workplace & Office 365 diensten biedt Unica ICT Solutions alle functionaliteit om vanuit één portaal veilig en efficiënt toegang te krijgen tot alle relevante applicaties en data die een gebruiker voor zijn werkzaamheden nodig heeft. Daarbij koppelt Unica ICT Solutions zowel traditionele (legacy) applicaties als moderne SaaS-applicaties in één online portaal.

Toepassingen

De Modern Workplace & Office 365 diensten van Unica ICT Solutions zorgen voor een gebruikersvriendelijke, flexibele digitale werkplek waarin een gebruiker alle relevante applicaties tot zijn beschikking heeft. Het is geen tastbare werkplek volgens een vaste techniek, maar juist het resultaat van de integratie van verschillende achterliggende ICT-toepassingen die via een krachtig en gebruiksvriendelijk webportaal worden ontsloten.

Op deze virtuele online desktop wordt het volledige applicatielandschap van een organisatie samengebracht. Dit kunnen Office-applicaties zijn of SaaS-applicaties, maar ook bedrijfsspecifieke toepassingen. Alle applicaties worden beschikbaar gesteld conform het centrale bedrijfsbeleid van een organisatie, waarin bijvoorbeeld de informatiebeveiliging en autorisatiemethodes zijn vastgelegd. Afhankelijk van de rol die een gebruiker heeft, kan onderscheid worden gemaakt in gebruikersprofielen, zodat een medewerker meer of minder applicaties tot zijn beschikking krijgt om zijn werkzaamheden effectief uit te voeren. Door middel van single-sign-on meldt een gebruiker zich nog maar op één plek aan om toegang te krijgen tot alle applicaties die hij voor zijn werkzaamheden nodig heeft. Omdat de moderne werkplek via een webbrowser wordt ontsloten, kan die vanaf elk apparaat en vanaf elke plek ter wereld worden benaderd, zolang er een stabiele internetverbinding beschikbaar is. 

Naast het integreren van diverse ICT-toepassingen en SaaS-applicaties tot een effectieve Modern Workplace, verzorgt Unica ICT Solutions ook het beheer van de omgeving en de ondersteuning bij eventuele gebruikersvragen of calamiteiten. Daarbij zijn verschillende selfservice toepassingen mogelijk waarbij gebruikers een aantal veelvoorkomende servicetaken 24x7 zelf kunnen uitvoeren, zodat ze niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en doorlooptijd van een helpdesk. Met de steeds sterkere digitale vaardigheden van gebruikers kunnen zij immers een deel van de activiteiten prima in eigen beheer oplossen.

Oplossingen

Voor het realiseren van een veilige en efficiënte Modern Workplace maakt Unica ICT Solutions gebruik van verschillende gestandaardiseerde technologieën van gerenommeerde leveranciers. Afhankelijk van de behoeftes van de opdrachtgever zet Unica ICT Solutions onder meer oplossingen van Microsoft, Citrix en RES Software in.

Een oplossing die steeds vaker integraal gebruikt wordt om een moderne werkplek mee te realiseren, is de Office 365 suite van Microsoft. Behalve de traditionele Office-programma’s zijn er binnen Office 365 talrijke aanvullende diensten beschikbaar die samenwerken vereenvoudigen en persoonlijke en groepsproductiviteit verhogen. Via de moderne samenwerkingsomgevingen van Office 365 kunnen collega’s en externen tegelijkertijd aan bestanden werken, documenten delen, chat en video conferenties opstarten en notities uitwisselen. Sommige toepassingen bieden gebruikers zelfs de mogelijkheid om zelfstandig functionaliteit te realiseren waar voorheen de hulp van IT-experts bij nodig was. Met geïntegreerde business intelligence oplossingen wordt data bovendien omgezet in waardevolle grafische overzichten die beter inzicht geven in de prestaties van de afdeling of organisatie. 

Onderdeel van de diensten van Unica ICT Solutions is de integratie van de Office 365 tools en alle achterliggende technische oplossingen tot een eenvoudige, veilige en gepersonaliseerde digitale werkplek op elk apparaat. Ook de toevoeging van SaaS-applicaties of branchespecifieke toepassingen buiten de Microsoft-suite zijn daarbij mogelijk, zodat er een complete moderne werkplek ontstaat waarmee gebruikers op één plek al hun applicaties en data tot hun beschikking hebben.

Toegevoegde waarde

Als full-service ICT-dienstverlener kan Unica ICT Solutions zijn kennis van verschillende ICT-disciplines inzetten om een effectieve moderne werkplek te realiseren. De kennis op het gebied van Security & Governance, een stabiele ICT-infrastructuur via een private of public cloud en krachtige (draadloze) netwerkverbindingen helpen uiteraard bij het samenstellen van een krachtige virtuele desktop. Die moet voor medewerkers eenvoudig zijn in gebruik, maar ICT-beheerders ook alle mogelijkheden bieden om het bedrijfsbeleid op het gebied van informatiebeveiliging toe te passen. Zowel beheerders als medewerkers kunnen bij vragen of calamiteiten terugvallen op de omvangrijke beheerafdeling van Unica ICT Solutions, of zelf wijzigingen aanbrengen via de selfservice voorzieningen van de moderne werkplek. Desgewenst kan Unica ICT Solutions ook als Single-Point-of-Contact (SPOC) optreden richting applicatieleveranciers.
 
Als het gaat om Office 365, biedt deze Microsoft-suite talrijke applicaties en functionaliteiten waar een organisatie gebruik van kan maken. Wanneer de implementatie daarvan niet wordt begeleid, is de kans groot dat medewerkers de oplossingen niet effectief gebruiken. Daarom helpt Unica ICT Solutions met het maken van de juiste implementatiekeuzes en verzorgt het de inrichting van de Office 365 omgeving, inclusief de migratie van bestaande e-mail en bestanden. Trainingen en adoptietrajecten zijn een belangrijk onderdeel bij de overstap naar Office 365 en de Modern Workplace. Dit brengt een andere manier van werken met zich mee dan medewerkers gewend waren. U verhoogt het begrip en de tevredenheid door ondersteuning te bieden bij deze veranderingen en medewerkers middels training en begeleiding wegwijs te maken in hun nieuwe werkomgeving.