Jeroen Bosch Ziekenhuis selecteert Unica, EAL en Regel Partners voor vervangen beveiligingssysteem | Unica

Jeroen Bosch Ziekenhuis selecteert Unica, EAL en Regel Partners voor vervangen beveiligingssysteem

Jeroen Bosch Ziekenhuis selecteert Unica, EAL en Regel Partners voor vervangen beveiligingssysteem


De bedrijven EAL, Regel Partners en Unica Building Services gaan gezamenlijk een grootschalige vervanging uitvoeren van de beveiligingssystemen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De zorginstelling koos na een zorgvuldige voorbereiding voor een geïntegreerd nieuw systeem van de bedrijven, die alle drie onderdeel zijn van de Unica Groep. In het nieuwe beveiligingssysteem worden de meldkamer, het videomanagementsysteem en de detectiesystemen voor inbraak, brand, intercom en toegangscontrole met elkaar gecombineerd. Het nieuwe systeem moet eind 2024 in gebruik worden genomen.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wilde graag overstappen naar een ander beveiligingssysteem dat meer vrijheid biedt in het dagelijkse beheer en de leverancierskeuzes. Daarnaast moest het ziekenhuis de systemen moderniseren, omdat de hardware en software het einde van hun levenscyclus hadden bereikt. Als specialist in het ontwikkelen en implementeren van security management en toegangscontrole systemen kon EAL deelnemen aan de aanbesteding die het ziekenhuis hiervoor uitschreef. In 2018 startte de samenwerking al toen het security management bedrijf een aanpassing verzorgde in zijn paslezers, zodat die langer gebruikt konden worden door het ziekenhuis.

Gelijkwaardige samenwerking
De afgelopen periode werd gebruikt om de wensen van het ziekenhuis verder uit te werken. Daarbij kwam naar voren dat de aanpak en oplossingen van Regel Partners, een ander zusterbedrijf uit de Unica-bedrijvengroep, goed pasten bij de wensen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het ziekenhuis beschikt over een eigen technische dienst en wil ook zelf graag een regierol houden in de implementatie en het gebruik van het nieuwe beveiligingssysteem. De combinatie EAL en Regel Partners voorziet in die gewenste gelijkwaardige samenwerking met de opdrachtgever.

Als bestaande onderhoudspartner is ook Unica Building Services aangesloten voor de vervanging van alle bestaande bekabeling die nodig is voor het beveiligingssysteem. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vertrouwt al sinds 2015 op Unica Building Services als technisch partner voor het elektrotechnische onderhoud. Alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de elektrotechnische installaties vallen sindsdien onder de verantwoordelijkheid van Unica. Het is de intentie dat het nieuwe beveiligingssysteem ook door Unica in beheer wordt genomen.

Meldkameroplossing
Vlak voor de jaarwisseling werd de opdracht aan EAL en Regel Partners gegund. In januari is Regel Partners gestart met de uitwerking van het functioneel ontwerp. In een volledig nieuwe meldkameroplossing wordt een groot aantal bestaande systemen van het ziekenhuis opgenomen, zoals voor inbraak, brand en intercom. Ook worden nieuwe toegangscontrole- en video management systemen geïntegreerd, inclusief slimme videoanalyse-technieken die zijn gebaseerd op Artificial Intelligence (AI). Na de zomer wordt alle hardware omgebouwd, waarbij de laatste stand van de techniek wordt gebruikt en uiteraard rekening wordt gehouden met alle actuele wet- en regelgeving. In die ombouw heeft EAL een prominente rol. Behalve een nieuwe meldkamerapplicatie wordt ook het interieur van de nieuwe meldkamer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gemoderniseerd. In het najaar worden alle componenten bij elkaar gebracht, met als doel om het systeem in december in gebruik te nemen.

Intensief partnership met ziekenhuis
Rob Mariman, contractmanager van EAL, is trots op de gezamenlijke opdracht. “Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de selectie gedaan met eigen specialisten vanuit diverse afdelingen, die unaniem voor ons hebben gekozen. We hebben vanaf de eerste aanvraag heel proactief samen met hen opgetrokken, en daar gedurende het proces allebei veel van geleerd. Onze voorgestelde invulling van de opdracht sloot het beste aan bij de wensen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We zijn er van overtuigd dat we echt als partner kunnen optreden en zijn blij dat de aandacht die we hebben besteed aan het voortraject tot deze mooie gezamenlijke opdracht heeft geleid.”

Ook Pieter Snijders, senior accountmanager bij Regel Partners, is te spreken over de samenwerking die tot de opdracht bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis leidde. “Dankzij het intensieve partnership met het ziekenhuis hebben we de juiste oplossingen kunnen samenstellen. We gaan niet alleen verschillende expertises vanuit ons bedrijvennetwerk combineren, maar ook innovatieve technologie inzetten zoals intelligente videotoepassingen en een state-of-the-art toegangscontrolesysteem. We zijn blij met de sterke relatie die we met het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben opgebouwd, dat is een mooie basis om de komende jaren verder samen te werken.”

Voor Richard van den Brink, contractmanager van Unica Building Services bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is de nieuwe opdracht een bevestiging van het vertrouwen dat Unica bij het ziekenhuis heeft opgebouwd. “Het is mooi dat we een belangrijke schakel kunnen zijn tussen de partijen. We gaan er met ons team en samen met de klant voor zorgen dat ook deze implementatie een succes wordt, zodat we eind 2024 het beheer en onderhoud van het systeem kunnen toevoegen aan onze dienstverlening aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis.”
 

Medewerker Unica vervangt camera in Jeroen Bosch Ziekenhuis