Reductieplannen Unica Oosterhout voor minder CO2-uitstoot

Reductieplannen Unica Oosterhout voor minder CO2-uitstoot

Slimme bandenpomp
Slimme bandenpomp

Unica Building Services Oosterhout heeft het afgelopen jaar diverse maatregelen genomen voor het reduceren van de uitstoot van CO2. Daarbij maakt Unica gebruik van de CO2-Prestatieladder, een duurzaamheids-instrument om de CO2-uitstoot per organisatie in kaart te brengen en te verminderen. Unica heeft drie duurzame projecten aangenomen. Deze projecten maken het voor Unica mogelijk om te leren van de ervaringen en de best werkende maatregelen in de toekomst te implementeren in andere projecten. 


Footprint
Het in kaart brengen van de CO2-uitstoot start met een analyse van een CO2-footprint. Uit de footprint blijkt het brandstofverbruik van de dieselauto’s de grootste veroorzaker van CO2 te zijn. Het heen en weer reizen van Unica medewerkers naar de projecten leidt tot 75% van de totale uitstoot. De belangrijkste doelstelling is om tijdens de projecten de uitstoot met 10% te verminderen. De focus zal daarbij liggen op het effectiever gebruik van het (diesel)wagenpark van Unica. Daarnaast wil Unica 5% reductie behalen uit de transportketen en nog eens 5% door hergebruik van materialen. 

Maatregelen
Om de doelstellingen te behalen, heeft Unica Oosterhout een aantal maatregelen genomen. Er is een slimme bandenpomp bij de vestiging geplaatst. Chauffeurs van de auto’s zorgen ervoor dat de banden van hun bedrijfswagen de juiste spanning hebben om het brandstofverbruik te verminderen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan zuinig rijgedrag. 

Medewerkers carpoolen zoveel mogelijk van en naar de projecten. Op de grotere projectlocaties staan fietsen, zodat medewerkers de auto zoveel mogelijk kunnen laten staan wanneer ze zich op de locatie zelf verplaatsen. Met leveranciers van bulk materialen worden afspraken gemaakt over efficiënt vervoer om het aantal transportbewegingen te reduceren.

Ook vraagt Unica haar medewerkers om actief mee te denken over slimmere oplossingen die de uitstoot van CO2 kunnen reduceren. De slimme bandenpomp is niet alleen beschikbaar voor de bedrijfswagens van Unica. Alle medewerkers en bezoekers van Unica Oosterhout kunnen de bandenspanning controleren en op peil brengen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk auto’s brandstof besparend rijden en minder CO2 uitstoten.