Unica Oosterhout start met certificering CO₂-Prestatieladder

Unica Oosterhout start met certificering CO₂-Prestatieladder


Energiebesparing en reductie CO₂-uitstoot staan centraal

Unica Building Services Oosterhout kiest bewust voor energiebesparing en gaat op structurele wijze de uitstoot van CO₂ reduceren, zowel binnen de bedrijfsvoering, projecten als de keten. Om dit te bereiken start Unica Oosterhout met de certificering middels de CO₂-Prestatieladder, een duurzaamheids-instrument om de CO₂-uitstoot per organisatie in kaart te brengen en te verminderen. In eerste instantie gaat Unica Oosterhout voor niveau 3, maar het bedrijf heeft de intentie om zo snel mogelijk op niveau 4 en 5 te komen. 

Reductiedoelstellingen
De CO₂-Prestatieladder is een CO₂-managementsysteem dat bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 maakt de organisatie werk van de eigen uitstoot. Vanaf niveau 4 en 5 wordt ook werk gemaakt van de CO₂-uitstoot van de keten en sector. Unica Oosterhout gaat voor de certificering actief aan de slag met de verschillende reductiedoelstellingen. In 2019 gaat Unica 2,5% minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 2018. Als tweede doelstelling wordt in 2020 de CO₂-uitstoot met 5% gereduceerd ten opzichte van 2019. Ten derde wil Unica Oosterhout in 2020 de CO₂-uitstoot van het wagenpark en woon-werk verkeer met 5% reduceren ten opzichte van 2018.

Maatregelen 
Unica Oosterhout heeft reeds diverse maatregelen genomen. Het bedrijf is als uitvoerende partij deelnemer van Taskforce Label A dat bestaat uit een aantal partners op elektronisch en bouwkundig vlak die gezamenlijk een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van bedrijfsgebouwen. De doelstelling die de Taskforce zichzelf heeft opgelegd is het actief verduurzamen van utiliteitsgebouwen op zeven bedrijventerreinen in Breda en negen bedrijventerreinen daarbuiten. Deze moeten voor januari 2023 minimaal zijn voorzien van energielabel C. De genoemde doelstelling is een wettelijke eis, maar de Taskforce gaat de bedrijven actief benaderen en voorzien van informatie en advies om uiteindelijk de uitvoering op zich te mogen nemen. 

Daarnaast wil Unica Oosterhout in 2019 5% minder papier (kg) per fte verbruiken ten opzichte van 2011. Ten aanzien van het wagenpark wil Unica Oosterhout in 2019 het brandstofverbruik per gereden kilometer van het leasewagenpark met 10% reduceren ten opzichte van 2012. Het percentage leasewagens (geel kenteken) met een A en B-label van het wagenpark van Unica Oosterhout moet in 2020 minimaal 80% zijn. In 2019 moet het totale energieverbruik (kWh) van de Unica-vestiging per m² gelijk zijn aan 2013. Bovendien moet het gebruik van fossiele brandstoffen per gebouwinhoud van Unica Oosterhout gereduceerd zijn tot 0,001 GJ/m3. 

Betrokkenheid
Alle medewerkers van Unica Oosterhout zijn actief betrokken om hoger op de CO₂-Prestatieladder te komen. Ze leveren bijvoorbeeld zelf een bijdrage door de bandenspanning van bedrijfsauto’s regelmatig te controleren om het brandstofverbruik te verminderen. De monitoren worden uitgeschakeld bij het naar huis gaan en alle medewerkers zijn opgeroepen met ideeën te komen waarmee de CO₂-uitstoot verder wordt gereduceerd. Dit is belangrijk voor mens, milieu en onze toekomst. Duurzaamheid is dan ook verankerd in de bedrijfsfilosofie en strategie van het bedrijf, wat is terug te zien in de producten, bedrijfsvoering en betrokkenheid van medewerkers.