Thermal Solutions

Thermal Solutions

Veilig en gezond werken met een optimale productie

Industrieel producenten maken in hun productie vaak gebruik van een verhittend- of verwarmend proces. Deze hitte wordt gegenereerd door thermische gasbranders. Het goed en veilig functioneren van deze branders is van kritiek belang voor een goed verhittingsproces, maar vooral voor de veiligheid van medewerkers. Als SCIOS gecertificeerd partner zorgt Unica Building Services er met effectief beheer en onderhoud voor dat een optimale werking van deze thermische branders gewaarborgd wordt. Hierdoor kunnen uw mensen op een veilige, gezonde manier werken en wordt het productieproces verbeterd.

 

Optimaal onderhoud voor de beste prestaties

Wanneer een thermische gasbrander niet exact werkt zoals oorspronkelijk ontworpen is, kan dit leiden tot afwijkende prestaties. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld foutieve verhittingstemperaturen, wat de kwaliteit van producten negatief beïnvloedt. Een ander gevolg kan bijvoorbeeld een probleem bij het opstarten van het verhittingsproces zijn, wat kan leiden tot een verlaging van de productiesnelheid. Tot slot kan slecht functioneren zelfs leiden een ongeplande stop van de gehele productielijn.

Bovengenoemde risico’s worden beheersbaar door een goede afstemming van beheer en onderhoud. Unica Building Services pakt dit integraal aan om tot een optimaal onderhoudsbeleid van de thermische brander te komen. Dat betekent dat wij de uitvoer en uitkomsten van inbedrijfstellingen en periodieke inspecties afstemmen met het preventief onderhoud dat uitgevoerd wordt.

 

Veilig en Gezond voor medewerkers

De belangrijkste risico’s van thermische gasbranders die niet goed functioneren zijn de gevaren die ontstaan voor medewerkers. Zo kan er bijvoorbeeld een te hoge CO concentratie in de productiehal ontstaan. Dit vormt een gezondheidsrisico voor medewerkers. Verder kan slecht functioneren van een thermische brander ook leiden tot gevaarlijke werksituaties of ongelukken. Tijdig, snel en effectief onderhoud kan dit soort ongelukken voorkomen.


Binnen de integrale aanpak van Unica Building Services is een veilige, gezonde werkomgeving van groot belang. Zo kunnen wij naast het onderhoud en beheer van de brander ook regelmatig uw productieomgeving controleren op NOx concentratie (SCIOS Scope 6) en controleren we intensief of de thermische branders in uw productieproces werken conform de vastgestelde eisen. Ook dragen we zorg voor de veiligheid door onderhoudswerkzaamheden door gecertificeerd personeel te laten uitvoeren. Op die manier blijft de gasbrander veilig en verantwoord functioneren.

 

Wat u kunt verwachten:

v24/7 Storingsoplossing

vInspecties (EBI + PI) conform SCIOS Scopes 1,2,3,5,6,7a en 7b

vPreventief onderhoud conform SCIOS Scopes 1,2,3,5,6,7a en 7b

vNOx metingen

vAanpassingen aan installaties voor optimale werking

vAdvies en begeleiding bij nieuwbouw

 

a