Preventief onderhoud

Preventief onderhoud

Unica Building Services stelt planmatig of preventief onderhoud vast op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), waarin een inschatting van het benodigde toekomstige onderhoud wordt gemaakt. Preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn vaak eenvoudig van aard, omdat complexer en duurder onderhoud op deze manier wordt voorkomen. De MJOP bevat een optimale onderhoudsplanning, waarbij de risico’s en kosten worden geminimaliseerd.

Unica Building Services vindt het belangrijk dat opdrachtgevers weten wat wij doen en wat zij van ons mogen verwachten. Daarom gebruikt Unica Building Services het Handboek Werkinstructies Onderhoudshandelingen. Hierin staan alle standaard onderhoudswerkzaamheden die Unica Building Services per asset (installatie) uitvoert. Het handboek is hieronder te lezen en te downloaden.