Risicogestuurd onderhoud

Risicogestuurd onderhoud

Ook bij risicogestuurd onderhoud vormt een prestatiecontract het uitgangspunt, waarbij in dit geval de focus van de prestatie indicatoren ligt op het waarborgen van het primaire proces van de opdrachtgever. De hoogst mogelijke beschikbaarheid van kritische installaties is hierbij het uitgangspunt. Met dit type onderhoud wordt het risico op verstoring van het vitale bedrijfsproces geminimaliseerd.