Meerjarige onderhoudsplannen

Meerjarige onderhoudsplannen

Opdrachtgevers willen graag hun gebouw(en) optimaliseren en tegelijkertijd de kosten omlaag brengen. Zij staan voor keuzes welke onderhoudsstrategie kostentechnisch het best bij hun vastgoedbeleid past en hoe de meerjarenbegroting, het energieverbruik en de technische exploitatie zich tot hun budgetten verhouden. Financiële belangen vormen daarom een belangrijk aspect in het advies van Unica Building Services. Duurzaamheid, energiebesparing en een integrale aanpak zijn hierin de basis en elke situatie wordt multidisciplinair benaderd. Als totaalinstallateur kan Unica Building Services duurzamere oplossingen en kostenbesparingen realiseren in de totale levenscyclus van gebouwen en installaties.

Unica Building Services hanteert diverse methodieken om de kosten en besparingsmogelijkheden van gebouwen en installaties inzichtelijk te maken, waaronder de Total Cost of Ownership (totale eigendomskosten) en Life Cycle Costing analyses.

Duurzaam is spaarzaam

Unica Building Services weet als geen ander technisch gebouwmanagement uit te voeren, zodat prestaties duurzamer worden en de kosten lager. Soms zijn eenvoudige ingrepen in de regeltechniek al voldoende om grote besparingen te realiseren. Unica Building Services adviseert graag over de mogelijkheden om significante kosten- en efficiencyvoordelen te behalen.