Typen onderhoud | Unica

Typen onderhoud

Typen onderhoud

Unica biedt verschillende typen onderhoud aan naar uw voorkeur. 

Preventief onderhoud

Unica Building Services stelt planmatig of preventief onderhoud vast op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), waarin een inschatting van het benodigde toekomstige onderhoud wordt gemaakt. Preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn vaak eenvoudig van aard, omdat complexer en duurder onderhoud op deze manier wordt voorkomen. De MJOP bevat een optimale onderhoudsplanning, waarbij de risico’s en kosten worden geminimaliseerd.

Resultaatgericht onderhoud

Resultaatgericht onderhoud wordt ingericht op basis van een prestatiecontract, waarin kritische prestatie indicatoren (KPI’s) over bijvoorbeeld kwaliteit, beschikbaarheid en service worden afgesproken. Bij dit type onderhoud is er veelal sprake van een duurzame samenwerking en wordt de dienstverlening continu verbeterd. Dit levert wederzijds voordeel op zoals kwaliteitsverbetering, innovatie, verduurzaming en kostenbesparing.

Risicogestuurd onderhoud

Ook bij risicogestuurd onderhoud vormt een prestatiecontract het uitgangspunt, waarbij in dit geval de focus van de prestatie indicatoren ligt op het waarborgen van het primaire proces van de opdrachtgever. De hoogst mogelijke beschikbaarheid van kritische installaties is hierbij het uitgangspunt. Met dit type onderhoud wordt het risico op verstoring van het vitale bedrijfsproces geminimaliseerd.

Conditiegestuurd onderhoud

Binnen deze onderhoudsmethodiek (gebaseerd op NEN 2767) worden onderdelen pas vervangen op het moment dat ze stuk dreigen te gaan of afwijken van de gedefinieerde status. Zo wordt maximaal geprofiteerd van de levensduur van installaties en componenten. Door het meten van bepaalde condities als temperatuur, druk en trillingen kan Unica Building Services de levensduur van installaties en componenten steeds beter voorspellen en zo het optimale onderhoudsmoment bepalen.

Meerjarige onderhoudsplannen

Opdrachtgevers willen graag hun gebouw(en) optimaliseren en tegelijkertijd de kosten omlaag brengen. Zij staan voor keuzes welke onderhoudsstrategie kostentechnisch het best bij hun vastgoedbeleid past en hoe de meerjarenbegroting, het energieverbruik en de technische exploitatie zich tot hun budgetten verhouden. Financiële belangen vormen daarom een belangrijk aspect in het advies van Unica Building Services. Duurzaamheid, energiebesparing en een integrale aanpak zijn hierin de basis en elke situatie wordt multidisciplinair benaderd. Als totaalinstallateur kan Unica Building Services duurzamere oplossingen en kostenbesparingen realiseren in de totale levenscyclus van gebouwen en installaties.