Legionellapreventie | Unica

Legionellapreventie

Duurzame, energiezuinige ledverlichting biedt veel voordelen

Watertechniek

Het aantal legionellabesmettingen in Nederland neemt toe. Een legionellabesmetting kan niet alleen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, maar ook aanzienlijke financiële schade met zich meebrengen voor de verantwoordelijke partijen. Zorginstellingen hebben een hoog gezondheidsrisico en moeten daarom voldoen aan strenge(re) wettelijke verplichtingen.

 

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die mensen ziek kan maken. Besmetting met de legionellabacterie kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Jaarlijks worden ongeveer 500 mensen getroffen door Legionellose of de Veteranenziekte. De legionellabacterie kan voorkomen in watersystemen met stilstaand water met een temperatuur tussen 25°C en 50°C. Denk aan waterleidingen en -reservoirs, airconditioningsystemen, sproeiers en warmwaterkranen. Wanneer mensen, bijvoorbeeld tijdens het douchen, kleine waterdruppeltjes met de bacterie inademen kan deze in de longen terechtkomen en klachten veroorzaken.  

Legionellabesmetting voorkomen

Er zijn verschillende methoden om te achterhalen of de legionellabacterie aanwezig is in een waterinstallatie. Bijvoorbeeld:

  • Visuele inspectie
  • Het nemen en testen van watermonsters
  • Temperatuurmetingen en het luisteren naar klachten van gebruikers
  • Reguliere controles zijn van groot belang om ziektes te voorkomen

 

Vanwege de kwetsbaarheid van cliënten/bewoners dienen zorginstellingen te voldoen aan extra strenge wet- en regelgeving om besmetting met de legionellabacterie te voorkomen:

  • Risicoanalyse op legionella en beheersplannen conform BRL 6010
  • Aanleg en beheer van collectieve drinkwaterinstallaties conform NEN 1006
  • Vastleggen van details van drinkwaterinstallaties in waterwerkbladen
  • Vastleggen van beheer van drinkwaterinstallaties in waterwerkblad 1.4G en ISSO 55.1'
  • Regelmatig meten van de waterkwaliteit door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium
  • 10 jaar lang bewaren van documentatie
wick wesseling

Legionellapreventie en -aanpak van Unica

Er zijn verschillende manieren om de legionellabacterie te verwijderen uit een waterinstallatie. Denk aan het verhogen van de watertemperatuur, het toevoegen van desinfectiemiddelen, het gebruik van filters en het verwijderen van de bron van de bacterie. Het is belangrijk om professioneel advies in te winnen voordat je hiermee aan de slag gaat. Unica heeft alle kennis en kunde in huis om jouw zorginstelling volledig te ontzorgen op het gebied van legionellapreventie én -aanpak. Neem voor gericht advies of bij een vermoeden van een legionellabesmetting direct contact met ons op.