Energie en klimaat | Unica

Energie en klimaat

Energie en klimaat

Klimaatverandering is verreweg de grootste uitdaging van onze tijd. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu en vraagt wereldwijd om duurzamere keuzes en aanpassingsvermogen. Daarnaast vormen energietekorten en hoge energieprijzen een hedendaagse realiteit. In het behalen van de klimaatdoelstellingen ligt een grote opgave voor de bouw- en technische sector om gebouwen, industriële processen en mobiliteit te verduurzamen.

Onze ambitie

We maken de meest uitdagende ambities van onze klanten waar en maximaliseren onze impact in de transitie naar een CO2-neutrale samenleving. Dit doen we door gebouwen en industriële processen te verduurzamen, energieverbruik te reduceren, te kiezen voor duurzame energiebronnen en doelgericht de CO2-uitstoot terug te dringen.