Visie & Missie

John Quist - CEO Unica

“Met onze innovatiekracht en gespecialiseerde kennis wil Unica een onderscheidende rol blijven spelen in de veranderende technische markt. Unica speelt in op maatschappelijk zeer relevante thema’s zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, digitalisering en comfort, nu en in de toekomst. Met ons slagvaardige netwerk van bedrijven zijn we daar uitstekend voor gepositioneerd.”

John Quist – CEO Unica 
 

Visie

  • Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen, waaronder de energietransitie en de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige werk- en leefomgevingen. Unica is ervan overtuigd dat technologie het antwoord kan zijn op veel vraagstukken.
  • De gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot. Om (internationale) klimaatdoelstellingen te halen, moeten bestaande gebouwen op grote schaal duurzaam worden gerenoveerd. Unica vindt dat energieneutrale gebouwen de norm moeten zijn.
  • De techniek in de gebouwde omgeving neemt toe, evenals de vraag naar technische bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen en een voortrekkersrol willen vervullen.
  • Ondernemerschap, samenwerking en aanpassingsvermogen zijn belangrijke succesfactoren om effectief  te kunnen inspelen op de snel veranderende vraag.
  • Mensen vormen het hart van het bedrijf. Medewerkers zijn ambassadeurs die bijdragen aan de merkwaarde en het succes van de onderneming.

Missie

De technologische oplossingen en integrale dienstverlening van Unica zijn kwalitatief hoogwaardig en innovatief. Het netwerk van bedrijven levert diensten die de gebouwde omgeving comfortabel, gezond, veilig en duurzaam maakt. Bij Unica staat samenwerken met klanten en partners centraal. Unica is ambitieus, financieel sterk en wil de beste technisch dienstverlener van Nederland zijn.