Visie & Missie | Unica

Visie & Missie

Visie & Missie

“Met onze innovatiekracht en gespecialiseerde kennis wil Unica een onderscheidende rol blijven spelen in de veranderende technische markt. Unica speelt in op maatschappelijk zeer relevante thema’s zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, digitalisering en comfort, nu en in de toekomst. Met ons slagvaardige netwerk van bedrijven zijn we daar uitstekend voor gepositioneerd.”
John Quist – CEO Unica 
 

Visie

Met slimme technologie creëren wij een duurzame werk- en leefomgeving 

Missie

  • Wij overtreffen de verwachtingen van onze klanten 
  •  Bevlogen medewerkers vormen het hart van ons bedrijf
  •  Wij passen bestaande en nieuwe technologie integraal toe