Werkdruk | Unica

Werkdruk

Werkdruk

minder-werkdruk-zorgpersoneel

Naast het bieden van hoogwaardige zorg en ondersteuning aan mensen kent de Nederlandse cure & care sector veel andere uitdagingen. Zo hebben zorginstellingen onder meer te maken met geregeld veranderende wet- en regelgeving  en groeiende administratieve lasten. Ook de zorgvraag neemt toe, terwijl het aantal ‘handen aan het bed’ juist afneemt. Veel zorgorganisaties zijn daarom op zoek naar slimme oplossingen om ervoor te zorgen dat het primaire proces – nu en in de toekomst – niet in gevaar komt.

Slimme ICT-oplossingen

De hoeveelheid intelligente ICT-oplossingen en innovaties in de zorg zal de komende jaren sterk toenemen. Zorginstellingen kunnen dankzij slimme sensoren, alarmering, observatie en monitoring, en andere toepassingen op het gebied van zorgdomotica beter voldoen aan de stijgende vraag naar persoonsgerichte zorg. Techniek kan helpen om de autonomie van zorgbehoevenden zoveel mogelijk te behouden, terwijl zij optimaal worden ondersteund in hun zorgbehoefte. Dankzij meer dan 25 jaar domeinkennis is Unica een toonaangevende speler op het gebied van slimme ICT-oplossingen in de zorg.

efficienter-werken

Efficiënter werken

De toename van slimme ICT in de zorgsector is niet alleen goed nieuws voor cliënten/bewoners. De intelligente oplossingen van Unica kunnen zorginstellingen ook helpen bij het verlagen van de werkdruk bij het zorgpersoneel. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van zorgprocessen en geautomatiseerde zorgregistratie rechtstreeks in het zorgdossier.

Hieronder lees je hoe Unica zorginstellingen kan ondersteunen op het gebied van werkdruk.