Mens & maatschappij | Unica

Mens & maatschappij

Mens & maatschappij

Bedrijven in vrijwel alle sectoren staan voor de uitdaging om voldoende goed opgeleid personeel te vinden en aan zich te binden. Tegelijkertijd neemt de vraag naar technisch personeel toe als gevolg van de energietransitie en de toename van technologie in de gebouwde omgeving en industrie. Ook werken we steeds langer en staat de (sociale) veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van mensen centraal in de duurzame inzetbaarheid van de huidige en toekomstige beroepsbevolking. 

Onze medewerkers vormen het hart van al onze bedrijven en daarmee de kern van ons succes. Zij staan met hun kennis en kunde aan de basis van het ontwerpen, realiseren en beheren van innovatieve technologische oplossingen. Unica is een betrouwbare, gezonde en aantrekkelijke werkgever die medewerkers voor langere tijd perspectief biedt en aan zich bindt. Informele omgang, een platte organisatiestructuur en teamgeest zijn belangrijk en plezier, goede communicatie en respect staan bij Unica centraal. Door samenwerking en betrokkenheid weten medewerkers elkaar te inspireren, te helpen en van elkaar te leren om tot de beste resultaten te komen.

Onze ambitie

We bouwen samen aan een sterke veiligheidscultuur en gezonde werkomgeving, met voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden voor huidige én toekomstige medewerkers. We investeren in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze mensen, diversiteit in onze teams en zetten ons in om nieuwe talenten te interesseren voor een loopbaan in de techniek.