Corporate Governance

Voor opdrachtgevers is het van groot belang dat Unica de continuïteit van de bedrijfsvoering borgt. Daarom besteedt Unica veel aandacht aan het definiëren van de strategie en het toezicht op de correcte uitvoering van bedrijfsprocessen. De directie bepaalt het beleid en de Raad van Commissarissen houdt hierop het toezicht. Tevens is er regelmatig constructief overleg met de Ondernemingsraad van Unica. 

Directie Unica Group
Statutair directeur zijn:

  • de heer drs. J. Quist MM - CEO
  • de heer K.A.G. Moser MBA - CFO

Directieleden:

  • de heer ir. L.A. de Lange - commercieel directeur
  • de heer ir. J. Vervoorn - algemeen directeur Unica Building Projects
  • de heer ing. H.M.M. Rabelink - algemeen directeur Unica Building Services

V.l.n.r.: Jan Vervoorn, Herbert Rabelink, John Quist, Bert Moser en Laurens de Lange

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Unica houdt toezicht op het directiebeleid en bestaat uit:

  • Michiel Jaski - president-commissaris
  • Luc Hendriks - commissaris
  • Henk ten Hove - commissaris

Gedragscode
De reputatie van Unica vormt een belangrijke basis voor toekomstige opdrachten en relaties. Om de goede naam van Unica te handhaven, handelen alle werkmaatschappijen en bedrijfsonderdelen van het bedrijf in overeenstemming met de geldende wetten en regels. Om duidelijk te zijn wat er van de medewerkers verwacht wordt, heeft Unica een gedragscode vastgesteld waarin regels zijn opgenomen omtrent de wijze waarop Unica-medewerkers zich bij de uitoefening van hun functie dienen te gedragen.

De gedragscode van Unica is ingericht conform het model van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Deze stichting is opgericht door Bouwend Nederland. 

Wilt u de gedragscode ontvangen? Neem dan contact op met het algemene informatienummer of vul het contactformulier op deze website in.
 

Kamer van Koophandel nummers Unica

Unica Groep B.V. KvK nummer 05068404 
Unica Datacenters B.V. KvK nummer 06022065
Unica Energy Solutions B.V. KvK nummer 17051074
Unica Fire Safety B.V. KvK nummer 59207426
Unica Industry Solutions B.V. KvK nummer 59207299
Unica Installatietechniek B.V. KvK nummer 05020680
Unica Regeltechniek B.V. KvK nummer 05020679
Unica Security B.V. KvK nummer 65306120


Leveringsvoorwaarden
Alle leveringen en diensten van Unica geschieden overeenkomstig de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2007.
Algemene leveringsvoorwaarden ALIB 2007

Inkoopvoorwaarden
Algemene inkoopvoorwaarden Unica Groep B.V.

Unica Code of Sustainable Supply
Unica Code of Sustainable Supply 1.0