Circulariteit en milieu | Unica

Circulariteit en milieu

Circulariteit en milieu

De vraag naar grondstoffen stijgt als gevolg van de groeiende wereldbevolking en middenklasse, en de verstedelijking. Het winnen van (steeds grotere) hoeveelheden grondstoffen heeft wereldwijde impact; uitputting van de aarde, milieuschade en -vervuiling, toenemende druk op de leefomgeving, fluctuaties in toeleveringsketens, schaarste, stijgende inkoopprijzen en kleinere marges.

Circulariteit, waarbij materialen worden hergebruikt of teruggewonnen uit reststromen en afval wordt voorkomen, is een voorwaarde voor het behoud van onze natuurlijke leefomgeving. Daarnaast vermindert het de afhankelijkheid van materialen uit het buitenland. Om tegen 2050 een circulaire economie te bereiken is ketensamenwerking, duurzaam gebruik van materialen en innovatie in de bouw- en technische sector een topprioriteit. 

Onze ambitie

We zetten ons in voor het behoud van de natuurlijke leefomgeving door materialen efficiënt en duurzaam te gebruiken. We pakken kansen om circulair te ondernemen door producten slimmer te gebruiken (refuse, rethink, reduce), de levensduur te verlengen (re-use, repair, refurbish, remanufacture, repurpose) en vrijgekomen materialen hoogwaardig te verwerken (recycle, recover).