Wetgeving | Unica

Wetgeving

Wetgeving

Zorginstellingen hebben te maken met strenge voorschriften, die steeds meer gebieden raken. Het is voor beheerders van zorgvastgoed dan ook steeds lastiger om zich een weg te banen door het woud van wet- en regelgeving. 

Zorgspecifieke voorschriften

Een van de redenen dat zorginstellingen op verschillende terreinen aan strenge(re), zorgspecifieke voorschriften moeten voldoen is de kwetsbare gebruikersgroep. Door een verminderde weerstand en/of zelfredzaamheid van cliënten/bewoners zijn extra maatregelen nodig om risico’s te beperken. Denk bijvoorbeeld aan verscherpte eisen op het gebied van brandveiligheid en legionellapreventie . Unica is bekend met alle technische wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat technische voorzieningen gecertificeerd zijn. Daarmee kunnen zorginstellingen voldoen aan alle eisen die wetgevers en verzekeraars stellen.

Klimaatdoelstellingen

Als publieke instelling wordt van zorgorganisaties verwacht dat zij voorop lopen in de energietransitie. Net als voor overheidsinstanties dienen zorginstellingen maatregelen te nemen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Zorginstellingen moeten bij nieuwbouw, renovaties, vervoer en inkoop nu al rekening houden met energiebesparing en normen voor duurzame energievoorzieningen . De Green Deal Duurzame Zorg voorziet in een werkwijze om hieraan te voldoen, zoals de CO2-routekaart die gekoppeld kan worden aan meerjarige onderhoudsplannen (MJOP’s). Unica heeft diepgaande kennis van de energiemarkt – van opwekking en inkoop tot energiesystemen en financiering – en kan zorginstellingen bijstaan in het realiseren van hun klimaatambities.

Informatiebeveiliging en privacy

Efficiency is het sleutelwoord als het gaat om het verbeteren van de zorg. Verdere automatisering en digitalisering  zijn nodig om zorgmedewerkers te ontlasten en meer gepersonaliseerde zorg te bieden. Maar deze ontwikkeling brengt ook (cybersecurity)risico’s met zich mee. Unica helpt zorginstellingen om de privacy van cliënten/bewoners op een professionele manier te borgen in gecertificeerde en beveiligde systemen en te voldoen aan alle richtlijnen voor een goede informatiebeveiliging.

Hieronder lees je hoe Unica zorginstellingen kan ondersteunen op het gebied van wetgeving.